Skip to main content

Mer resurser till skolorna med ny ersättningsmodell

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 15:30 CET

Grundskolenämnden beslutade på onsdagen om en ny ersättningsmodell för grundskolan och fritidshemmen som tar hänsyn till elevernas bakgrund och förutsättningar. Det innebär att resurserna tydligare fördelas efter behov och att träffsäkerheten blir bättre, vilket i sin tur ska öka måluppfyllelsen bland Malmös elever.

Undersökningar visar att föräldrars utbildningsnivå är det som påverkar elevernas prestationsförmåga i skolan allra mest, och med en fördelningsmodell som tar hänsyn till elevernas bakgrund är ambitionen att fler ska nå kunskapsmålen. Ersättningsmodellen fördelar pengar utifrån kön, föräldrarnas inkomster och utbildning, familjesammansättning, om man är nyanländ samt skolsegregation och boendesegregation.

Modellen har även en tydlig inriktning mot tidiga insatser, till exempel får yngre elever mer resurser än äldre, både skolelever och elever i fritidshem.  

En omfördelning av resurserna innebär också att skolorna får 45 miljoner kronor som en förstärkning med syfte att skapa mer utrymme för måluppfyllelse.

– Den nya ersättningsmodellen handlar om att styra pengarna dit de behövs som mest så att alla elever får samma möjligheter att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund och förutsättningar, säger Anders Rubin (S), skolkommunalråd. 

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 92 och 93)