Skip to main content

​Merservice ska få fler Malmöbor i arbete

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 16:15 CET

För att ännu fler Malmöbor ska kunna bli självförsörjande sjösattes förra året Merservice, som en del av JobbMalmös insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att bevilja arbetsmarknad-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fyra miljoner kronor för löneskostnaderna under årets första kvartal innan verksamheten övergår till en ny nämnd, i samband med införandet av Malmö stads nya organisation.

Merservice är en satsning som riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd och handlar om att utföra uppdrag inom kommunens verksamheter, till exempel inom vård- och omsorg, städ, renhållning eller markskötsel. Det ger den enskilda individen värdefulla erfarenheter och kunskaper, samtidigt som det är till nytta för Malmöbor och anställda inom kommunen.

– Merservice spelar en viktig roll i arbetet med att få fler Malmöbor i arbete. Målet är att alla som kan jobba ska jobba, därför är jobbpakten så viktig. Merservice hjälper till att öppna dörrarna in på arbetsmarknaden för den som står långt ifrån den och nu ser vi till att verksamheten kan fortsätta tills dess att den nya organisationen är på plats, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning.

– En av våra viktigaste utmaningar är att få fler Malmöbor i arbete. Ett jobb är vägen in i samhället på så många sätt. Det är viktigt att ge människor som står långt från arbetsmarknaden ett sammanhang och en möjlighet att känna sig behövda, samtidigt som de tar ett steg närmare självförsörjning, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd.

Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 20)