Skip to main content

Miljonsatsning av Malmö stad och ESF för fler i arbete

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 11:09 CEST

Europeiska Socialfonden, ESF i Skåne, har beviljat AIC Hyllie cirka 20 miljoner kronor i projektpengar för att under tre år driva projektet Hyllie i förändring. Pengarna ska användas till aktiviteter som skall öka möjligheterna till arbete för arbetssökande med försörjningsbidrag eller introduktionsersättning. Prioriterade är arbetssökande i Hyllie, främst på Holma - Kroksbäck, men arbetssökande i Rosengård och i Södra Innerstaden ska också kunna ta del av projektets aktiviteter.

För att möjliggöra satsningen med hjälp av ESF i Skåne avsätter nämnda stadsdelar inom Malmö stad cirka 32 miljoner kronor i försörjningsbidrag.

Totalt satsas det cirka 52 miljoner kronor på att fler arbetssökande ska kunna skaffa sig arbete.

Hyllie i förändring startar i augusti 2009. Projektet beräknas kunna hjälpa sammanlagt 2 080 arbetssökande och målet är att 70 procent, cirka 1 500 personer ska skaffa sig arbete.

Projektets insatser består av en hel del nysatsning. Ett lokalt AIC-kontor, förlagt till Kroksbäcksskolan mellan bostadsområdena Holma och Kroksbäck, ska öka servicen till de arbetssökande. Arbetssökande som vill starta företag ska erbjudas modersmålsbaserat entreprenörskap. De ska kunna lära sig företagandet med stöd av sitt modersmål och samtidigt ha möjlighet att förbättra det svenska språket.

Arbetssökande som söker anställning ska erbjudas praktikinriktad utbildning direkt hos företagen och företagen ska erbjudas ersättning för dessa utbildningsinsatser. Arbetssökande som varit arbetslösa en längre tid ska erbjudas anpassade och flexibla vägar in i arbetslivet, t.ex. praktik två dagar i veckan, utbildning två dagar i veckan, och social kompetensutveckling en dag i veckan.

Företag som ska delta i projektet och därigenom ge fler möjligheten att skaffa sig arbete är bl.a. företag på Malmö Arena: Parkfast Arena AB, Support Syd AB, G4S Security Services (Sverige) AB. Hyllie företagsgrupp ska också delta i projektet och tillsammans med dem ska projektet besöka över 250 företag i Malmö.

För ytterligare information kontakta:

Rickard Pettersson

Verksamhetschef IoF Hyllie

040-34 59 65

0704-34 56 65

rickard.pettersson@malmo.se

Lars Ekström

Sektionschef AIC Hyllie

040-34 42 20

0709-31 74 83

lars.ekstrom@malmo.se

Bo Häggroth

Projektledare HIF

040-34 42 49

0766-34 80 45

bo.haggroth@malmo.se