Skip to main content

Millennieskogen avslutas

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 10:39 CEST

Förvaltning:
Gatukontoret

Rubrik:
Millennieskogen avslutas

Ingress:
Det är dags att avsluta Millennieskogsprojektet. Alla träddonatorer är inbjudna till en kort ceremoni i Raoul Wallenbergs park lördagen den 11 oktober kl. 14.00.

Text:
I samband med ceremonin avtäcks en minnestavla, där samtliga träddonatorers namn är ingraverade. Tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis håller tal, stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson berättar om Millennieskogen och Bertil Hallbeck läser en dikt.

Den 17 september år 2000 donerade och planterade 380 malmöbor träd i Millennieskogen i Lindängelund som en insats för miljön, Malmös framtid och kommande generationer. Den 19 januari 2001 vandaliserades skogen brutalt. Under de tre år som har gått har Gatukontoret kontinuerligt följt de skadade träden och gjort nödvändiga räddningsinsatser. Idag bedöms träden vara i god växt och Millennieskogens framtid säkrad.

Drygt 600 träd vandaliserades och av dessa har
ca 170 stycken bytts ut, resten har kunnat räddas på andra sätt. Totalt planterades 1000 träd i Millennieskogen inklusive de lindalléer som omger skogen.

Millennieskogen var ett av tre trädplanteringsprojekt som Gatukontoret genomförde samband med millennieskiftet. De båda andra var ”Barnens Millennieskog” där 20 000 träd planterades av förskolebarn på Lernacken och ”Stadsdelsträdet”, där ett specifikt träd planterades i varje stadsdel.

För mer information kontakta projektledare Camilla
Anderson, tfn 040-34 14 42, 0733-96 48 16 eller stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson, tfn 040-34 13 97, 0708-34 13 97.