Skip to main content

Mögel konstaterad på Altona förskola

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 17:11 CET

Altona förskola är som tidigare meddelats stängd på grund av fuktskador och förskolebarnen flyttade till lokaler på Pildammsskolan. Stängningen genomfördes direkt som försiktighetsåtgärd på grund av fuktskadorna samt för att invänta en mer grundlig undersökning av byggnadsmaterialet och inomhusluften. Undersökningen visar att det förekommer mögelpåväxt i fastighetens byggnadsmaterial och mätningen av inomhusluften visar att det finns en avvikande sammansättning av mögelsporer i luften.

Undersökningen av inomhusluften är en indikerande mätning. Metoden går ut på att man jämför sammansättningen av mögelsporer i inomhusluften med sammansättningen i utomhusluften. Även utomhusluften innehåller alltid en viss halt av mögelsporer och olika väderlekar och årstider har olika sammansättningar. På Altona konstateras att halterna av de avvikande sammansättningarna i inomhusluften är högre än i utomhusluften. Mätningen visar att dessa avvikande sammansättningar främst finns i Verkstadsrummet.

I undersökningsrapporten görs inga kopplingar mellan halten mögelsporer och hälsa på Altona förskola. Det står att inomhusluften på Altona har en ”hög sporhalt med avvikande sporsammansättning /.../vilket indikerar fuktskada”.

Som försiktighetsåtgärd kommer Altona förskola fortsätta hålla stängt. Centrum stadsdelsförvaltning fortsätter att föra diskussioner med fastighetsägaren för att försöka lösa situationen.

Personal, föräldrar och målsmän får kontinuerligt information kring läget på Altona.

För ytterligare information kontakta Anders Grundberg, barn- och ungdomschef, Tel 0766 323 079, E-post anders.grundberg@malmo.se .