Skip to main content

Möt Malmöeleverna som läser på Stanford

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 16:13 CEST

Elever på Malmö Borgarskola läser distanskurser på Stanford University i Kalifornien. Skolan anordnar öppet hus för att visa hur undervisningen går till i praktiken.

Malmö Borgarskola är först i Norden med att erbjuda kurser på det amerikanska elituniversitetet. Samarbetet innebär att elever ges möjlighet att delta i The Education Program for Gifted Youth Online High School (EPGY OHS) – en treårig distansutbildning med kurser på förberedande och universitetsnivå.

Utbildningen spänner över ett flertal ämnesområden, bl a matematik, naturvetenskap och språk. Eleven ingår i en virtuell klass och deltar, via webbaserad videokonferensteknik, i föreläsningar, frågestunder och enskilda samtal med lärare på Stanford.

I dagsläget är det åtta elever som går på EPGY OHS på Malmö Borgarskola, ungdomar från såväl grundskola som gymnasium. På Öppet hus kan man träffa eleverna och få en inblick i studiearbetet på kursen.

Tid: Måndagen den 25 oktober kl 17.00-18.00
Plats: Elevkaféet, Malmö Borgarskola, Regementsgatan 36

Arrangemanget vänder sig framför allt till intresserade elever i år 8 och 9 på grundskolan och år 1-2 inom gymnasieskolan.

Välkomna!

För ytterligare information kontakta:
Andreas Lejon, lärare och rådgivare på Malmö Borgarskola, 040-34 70 20, 0708-78 12 33, andreas.lejon@pub.malmo.se

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen i Malmö stad