Skip to main content

Move By Bike får Malmö stads miljöpris

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 15:38 CET

Årets miljöpris på 40 000 kronor går till malmöföretaget Move By Bike för att de som Malmös, och kanske Sveriges, grönaste åkeri erbjuder miljövänliga och citysmarta transporter.

Move By Bike startades 2012 av Johan och Nils Wedin, två cykelfantaster som båda valt att leva utan bil. Med cykel och specialtillverkade vagnar hämtar och lämnar de gods på upp till 300 kg, alternativt 3 kubikmeter – helt utan avgaser, buller och andra föroreningar.

Malmö stads lilla miljöpris på 10 000 kronor går till Simon Giles, kock på Hästhagens förskola. Simon lagar god, nyttig och ekologisk mat till barnen och han ser till att koppla firandet av högtider till annat än socker och tomma kalorier. Förskolan har även egen kryddträdgård, där barnen hjälper till att odla tomater och pumpor.

Ett särskilt hedersomnämnande tilldelas Per Håkansson, Kirsebergs församling. Per Håkansson har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor inom Svenska kyrkan sedan 1980-talet. Han har engagerat sig i arbetet med att miljö- och Fairtradediplomera Kirsebergs församling och tagit initiativ till blomsterodling och grönsaksodling vid kyrkan.

Priserna delades ut vid en ceremoni på miljöförvaltningen, den 11 december.

Motiveringar

MoveByBike Europe Handelsbolag till delas Malmö stads miljöpris 2012 för att de som Malmös, och kanske Sveriges, grönaste åkeri erbjuder miljövänliga och citysmarta transporter. Med cykel och specialtillverkade vagnar hämtar och lämnar de gods på upp till 300 kg alt. 3 kubikmeter – helt utan avgaser, buller och andra föroreningar. De kommer lätt och smidigt fram i stadsmiljö och lastning och lossning kan ske på platser som är mycket svåra att komma åt med bil eller lastbil.

Simon Giles tilldelas Malmö stads lilla Miljöpris 2012 för ett engagerat och målmedvetet hållbarhetsarbete inom området mat, miljö och barn. Simon Giles är en inspirerande pionjär som i många år arbetat för en ekologisk och hälsofrämjande förskola. Han binder samman matlagning, pedagogik och utemiljö i ett helhetstänkande där allt hänger ihop.

Per Håkansson tilldelas Malmö stads miljöpris hedersomnämnande 2012 för ett mångårigt miljö- och hållbarhetsarbete. Per Håkansson var en av de första i Sverige som introducerade begreppet miljöteologi inom Svenska kyrkan. Hans starka engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor har bl.a. lett fram till att Kirsebergs församling dels blivit den första Fairtradediplomerade församlingen i Malmö dels blivit miljödiplomerad enligt Kyrkans miljödiplomering för en Hållbar utveckling, fas III. Per Håkansson har också inspirerat övriga församlingar i Malmö att arbeta med frågor om miljö och hållbar utveckling samt tagit initiativet till en miljöpolicy för hela Svenska kyrkan i Malmö.

 

Kontakt

Milan Obradovic
miljönämndens ordförande
tel: 0768-14 42 40

Karin Hård
projektledare
tel: 040-34 12 49 eller 0706-91 22 40

www.malmo.se/miljopriset


Bifogade filer

PDF-dokument