Skip to main content

Nästa steg i Framtidens skola - Profilskolorna tar form

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 16:36 CET

Vid gårdagens stadsdelsfullmäktige fick Rosengård klartecken för ett fortsatt utvecklingsarbete av profilskolor. - Nu tar vi nästa steg in i Framtidens skola när vi ger de tre profilområdena ett innehåll, säger barn och ungdomschef Jytte Lindborg.

Representanter från förskola, skola, individ och familj, förebyggande och fritid, högskola och näringsliv kommer nu att bjudas in för att kreativt tänka till kring och utveckla innehållet i profilområdena Naturvetenskap - IT och Entreprenörskap - Samhälle, språk och sport.

Början till det arbetet smygstartade under januari och februari med dialoger kring profilområdena på stadsdelens förskolor och skolor. Alla medarbetare har även individuellt kunnat fylla i en enkät.

- Det är viktigt att vi nu kommer igång med arbetet kring utformningen på ett mer konkret plan av profilskolorna. Vi ska skapa en förskola och skola som har förutsättningar att ge fler barn möjlighet att välja ett gymnasieprogram. Barnen i Rosengård ska inte behöva vänta längre, säger Jytte Lindborg.

 

Framtidens skola i Rosengård har fokus på barn och ungdomars hela levnadssituation. Det är ett utvecklingsarbete med tankar på profilskolor, förutsättningar för lärande hela dagen, men också om att rätt person ska vara på rätt plats. Rosengårds förskolor och skolor ska vara det självklara valet för barn, elever, föräldrar och medarbetare där alla elever ska ha förutsättningar att gå vidare till gymnasiet.

För mer fler kommentarer: Jytte Lindborg, barn och ungdomschef, telefon: 0705-38 97 00, e-post: jytte.lindborg@malmo.se

För mer information: Åsa Persson, informatör Rosengård, telefon: 0733-24 15 87, e-post: asa.persson@malmo.se