Skip to main content

Nedläggning av Hermodsdalsskolans högstadie planeras

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 08:48 CEST

Fosie stadsdelsförvaltning ska snarast lämna besked om hur Hermodsdalsskolans åk 7-9 ska kunna läggas ned. Beslutet som fattades i Fosie stadsdelsfullmäktige kommer att vara avgörande för skolans och många barn och ungas framtid.

På stadsdelsfullmäktige i Fosie fattades tisdagen den 11 april ett beslut som påverkar Hermodsdalsskolans framtid drasti skt. Fullmäktige uppdrog nämligen åt förvaltningschefen att snarast lämna besked på hur högstadiet vid skolan kan avvecklas. Bakgrunden är att Hermodsdalsskolan under en längre tid haft problem med otrygghet, skadegörelse och dåliga studieresultat.

- I första hand vill vi satsa på de yngre barnen som vi tycker förtjänar en tryggare skolmiljö, säger Christer Brandt, ordförande i Fosie stadsdelsfullmäktige.

Beslutet kan också innebära en satsning på de yngsta eftersom man samtidigt uppdrog åt f örvaltningen att undersöka möjligheterna för en ny förskola inom Hermodsdalsområdet.
När det gäller de äldre eleverna så flyttas de till andra skolor. Exakt hur detta ska ske och i vilken takt är i dagsläget inte klart. I beslutet ligger det ett uppdrag åt Fosie stadsdelsförvaltning att arbeta fram ett förslag som till så stor del som möjligt tillfredsställer de olika intressen som finns. I första hand är det dock barnen man har i åtanke.

- Vi vill också att de äldre eleverna ska få en bättre
skolmiljö där de får en bättre chans att nå upp till målen. Detta är en drastisk lösning, men som läget är kan vi inte bara sitta och vänta på bättre tider, säger Christer Brandt.


Kontakt:
Christer Brandt, ordf Fosie SDF 070-6011038