Skip to main content

Nio skolår med daglig fysisk aktivitet – visst är det möjligt!

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 11:52 CET

Larmrapporterna duggar tätt angående barn och ungdomars hälsa. Idrottsämnets inriktning och omfattning diskuteras livligt. Grunden i Bunkeflomodellen är att utveckla rörelseglädje och visionen är att lägga grunden för en hälsosam och fysiskt aktiv livsstil.

Bunkeflomodellen har spridit sig till många skolor i vårt land. Det finns
dock mycket mer för många svenska skolor att göra.

Bunkefloprojektet startade hösten 1999 som ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning. Därmed var Ängslättskolan den första skolan i Sverige som införde fysisk aktivitet varje dag på schemat. För varje år har nya elever växlats in i projektet och den stora utmaningen de sista åren har varit att hitta formerna och inriktningen för de äldre barnen i skolår 6-9.

Idag är projektet fullskaligt och cirka 1 000 eleve
r i skolår 1-9 har daglig fysisk aktivitet på schemat. Till våren tar de första eleverna med daglig fysisk aktivitet examen från Sundsbroskolan i Bunkeflostrand.

Forskningen i Bunkefloprojektet är pågående men redan idag kan flera positiva effekter påvisas.
Ingegerd Ericsson har i sin doktorshandling ”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer” bland annat visat att utökad fysisk aktivitet och medveten motorisk träning i skolan fick positiva effekter, förutom på motoriken, även på skolprestationer i svenska och matematik (Ericsson 2003). Christian Lindéns forskning ”Physical Activity and its effect on bone in the short – and longterm perspective” visar efter två års daglig aktivitet att såväl flickor som pojkar ökat sin benmassa mer och dessutom ökat skelettets storlek mer jämfört med de barn som barn som endast haft idrott och hälsa en till två gånger per vecka.

Förre skolminister Thomas Östros skrev redan 2003 att
- Barn och ungdom behöver röra sig mer. Detta är e
n uppgift som angår hela samhället. Skolan har en central roll i detta eftersom barn och unga tillbringar en så stor del av sin tid i skolan och skolan är också en plats där alla kan nås. Följande skrivning står i den ändrade förordningen (SKOLFS 2003:17) ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”

Bunkeflomodellen har spridit sig till många skolor i vårt land. Det finns dock mycket mer för många svenska skolor att göra. Låt den d agliga fysiska aktiviteten bli en naturlig del i skolans arbete.

Vi önskar alla svenska skolor lycka till med denna viktiga planering inför läsåret 2007/2008!

Mer information:
Conny Lindvall,
Rektor – Ängslättskolan
tel 040-34 69 02
mobil 070-643 10 02

Maria Berben Liden,
Rektor - Sundsbroskolan
tel 040-34 71 75

Linda Liljedahl
Hälsopromotor - Sundsbroskolan