Skip to main content

Nöjda brukare inom äldreomsorgen i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 08:00 CEST

Brukarna är nöjda med äldreomsorgen i Malmö, det visar en brukarundersökning som har genomförts inom hemtjänsten och äldreboenden. Undersökningen har utförts av Statistiska centralbyrån (SCB) under våren 2010. Resultatet visar på en ökad nöjdhet. På ett NKI, (Nöjd-Kund-Index) från ett till hundra har Malmö NKI 70 inom hemtjänsten och NKI 69 inom äldreboende.

Likvärdig undersökning genomfördes under 2008. Men då vissa frågor har omformulerats och andra har uteslutets, är det svårt att jämföra resultatet mellan åren, menar SCB. År 2008 var motsvarande resultat för hemtjänsten NKI 66 och för äldreboenden NKI 67.

De faktorer som undersökningen pekar ut som förbättringsområden för Malmö inom hemtjänsten är ”hjälpens omfattning” och ”hjälpens utförande”. Inom äldreboende är det ”social samvaro” och ”aktiviteter”. Ett omfattande analysarbete kommer nu att påbörjas i stadsdelarna för att öka kvalitén ytterligare.

– Vi är stolta över att Malmö får ett så bra betyg och att det har förbättrats sedan 2008, men vi ser också att det finns delar som vi måste fortsätta att jobba med, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd i Malmö.

Resultaten av brukarundersökning kommer att redovisas på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober. Där kan brukare, medborgare, personal och beslutsfattare se och jämföra brukares syn på vården och omsorgen om äldre i olika kommuner. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra årliga brukarundersökningar i Sveriges samtliga kommuner. Den första genomfördes 2008 och den andra 2010. Syftet med uppdraget är att verksamheten ska utvecklas och förbättras.

Kontaktperson:
Per Lövgren, controller, stadskontoret avd. vård och omsorg, telefon 040-34 11 54.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd, telefon 0735-799 701.