Skip to main content

​Norra Sorgenfri blir tät kvartersstad

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2015 16:16 CEST

Norra Sorgenfri är ett av Malmös största stadsutvecklingsprojekt som ska knyta ihop Malmös östra delar med centrum. Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde på torsdagen presenterades ett förslag på hur en del av Norra Sorgenfriområdet kan komma att se ut, kvarteret Brännaren mellan Industrigatan och St Pauli kyrkogård, öster om Nobelvägen. Planförslaget ska nu ut på samråd.

Det gamla industriområdet blir en del av innerstaden med tät kvartersstruktur, en blandning av gammalt och nytt och en variation av bostäder, skola, förskola, idrott, kontor och affärer. Totalt 2500 nya bostäder planeras i Norra Sorgenfri varav 600 i kvarteret Brännaren, där fastighetsägarna har för avsikt att bygga en stor andel små lägenheter – fler än hälften planeras bli ettor och tvåor.

I planförslaget finns också en skola för 550 elever och en förskola med fyra avdelningar för totalt 80 barn. Skola och skolgård är tänkta att kunna nyttjas även kvällstid för att bidra till liv och rörelse i området. En idrottshall kombineras med bostäder, och parkeringshus med kontor och bostäder. Ett finmaskigt nät av nya gator, torg och park föreslås för ökad trygghet och trevnad. Bottenvåningar med små lokaler ska uppmuntra småföretagande.

Norra Sorgenfri ligger centralt med flera bussförbindelser. Inom de kommande åren kan persontåg rulla på Kontinentalbanan med stationerna Östervärn och Rosengård cirka en kilometer bort. Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det självklara valet för dem som bor, arbetar eller vistas i Norra Sorgenfri.

Inte mycket av den gamla industrimiljön från förra seklet är bevarad, och några av de befintliga byggnaderna skyddas mot förvanskning och rivning. Det gäller bland annat Benzons fabrik på Industrigatan, en av områdets äldsta byggnader.

– Det är glädjande att vi nu kan börja förverkliga visionen om Norra Sorgenfri. Det är ett område med fantastiskt läge och jättebra kommunikationer som kommer att binda samman stadens östra delar med centrum, säger Karolina Skog (MP), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Från industritomt till en ny stadsdel på Norra Sorgenfri. Nu blir det skolor, förskolor, bostäder och trygga stråk mellan centrala och östra Malmö, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kontaktpersoner

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Frida Roijer, pressekreterare, 0768-70 52 57

(Ärende 22)

Bild: Ludvig Hofsten