Skip to main content

Nu är köpeavtal om koggarna undertecknat

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 17:30 CET

Nu är köpeavtal om koggarna undertecknat

Igår skrev båda parterna under det köpeavtal som innebär att Kulturnämnden säljer Malmö stads koggar till företaget Scandinavian Intermarket AB. Köpeskillingen är en symbolisk summa (100kr). 

- Det här innebär att vi sätter punkt för Koggarna i Malmö. Vi ser att detta är den mest hållbara lösningen långsiktigt, säger Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör.

Fyra alternativ har utretts

Fyra möjliga alternativ har utretts med målet att hitta en långsiktig lösning. Koggarna kan hanteras som nu med en ny upphandling, hyras ut, säljas eller överföras till Malmö Museer med förändrad hantering.

Kulturförvaltningens förslag var att sälja koggarna till företaget Scandinavian Intermarket AB för en symbolisk summa. Kulturnämndens beslut i december är nu effektuerat. 

Fakta om Malmö stads Koggar 1998-2013

Koggarna byggdes 1998 som repliker av medeltida koggar baserade på marinarkeologiska fynd utanför Skanör. Arbetet organiserades som ett arbetsmarknadsprojekt med stöd från AMS. 2002 beslutades att lägga ut driften av koggarna på entreprenad där drift av skeppen, samt ett besökscentrum med utställningar och restaurang ingick. Platsen som valdes var den gamla Svävarterminalen på Skeppsbron och anläggningen öppnade för allmänheten i maj 2004. Avtalet löpte 2003-2006 med option att förlängas i maximalt tre år. Ansvaret för koggarna låg hos Stadskontoret med en samverkansgrupp där kulturförvaltningen var representerad från 2005. 

Den 17 maj 2006 behandlades frågan om optionsförhandling av avtalet i kommunstyrelsen som beslutade ”att uppdra åt kulturnämnden att utreda koggarnas framtid enligt följande alternativ: 1. Överföring av huvudansvaret för koggarna till Malmö Museer, 2. Avveckling av verksamheten genom försäljning samt att: uppdra åt kulturnämnden att eventuellt återkomma till kommunstyrelsen med anhållan om eventuell medelstilldelning”. Resultatet blev att verksamheten överfördes till kulturförvaltningen/Malmö Museer från och med 2007 och samtidigt förlängdes avtalet enligt optionen till och med 2009. Under 2007-2009 utvecklade och bedrev Malmö Museer och Koggmuseet ett antal gemensamma pedagogiska program främst riktade till skolor. 

Hösten 2009 gjordes en ny upphandling som innefattade pedagogiska skolseglingar med den lilla koggen under perioderna 15 april-15 juni och 15 augusti-15 september. Programmen innehåller en visning av skeppet samt en mindre tur. Bokningarna har marknadsförts främst mot skolor inom områdesprogrammen. I övrigt innehåller entreprenaden vård och drift av skeppen. Tiden för entreprenaden var 2010-2011 med option för förlängning i max två år. Optionen utlöstes 2011 och nuvarande avtal löper ut 2013-12-31.

För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

För ytterligare information:

Dick Fredholm, Kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se.


Malmö kulturförvaltning består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen.