Skip to main content

Nu bladgödslar vi bokarna i Pildammsparken

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 09:00 CEST

Bokarna i Pildammarna bladgödslas med hjälp av helikopter.
Tid: Torsdag 27/6  kl. 14.00
Plats: Pildammsparken, se bild och bifogad pdf

Insatsen är väldigt väderberoende och skulle det bli regn tvingas vi ställa in.

Varför och hur?
Bokarna i Pildammarna är angripna av en svamp som gör att träden så
småningom riskerar att dö. Gatukontoret ska nu prova att bladgödsla träden inom
ett försöksområde, vilket görs med hjälp av helikopter. Gödslingen används i
förebyggande syfte och förbättrar trädens möjlighet att bilda nya rötter och på
så sätt bli mer motståndskraftiga mot svampens angrepp. Det är ett litet område
som berörs och vi kommer att stänga av området när arbetet ska utföras. Vi kan
inte se tecken på att varken fåglar eller insekter kommer att påverkas.

I arbetet med bokarna samarbetar vi med SLU
(Sveriges lantbruksuniversitet) säger Arne Mattsson på gatukontoret. SLU kommer
att markgödsla ett annat område i parken så att vi sedan kan jämföra resultaten. 


Bakgrund
Under 2011 visade det sig att bokarna i
Pildammarna angripits av en algsvamp som vi tror har kommit hit via
utplanteringsväxter eller via sporbemängda skosulor. Svampen är jordburen och
angriper trädets finrötter vilket innebär att trädens rötter hindras från att
leverera vatten och näring till bladen. Detta gör att trädens krona blir gles
och till slut riskerar träden att dö.

Kontakt och ytterligar information:
Arne Mattsson på gatukontoret, tel: 040-34 14 03, eller arne.mattsson@malmo.se