Skip to main content

Nu börjar omvandlingen av Norra Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 15:58 CEST

 

Nu börjar det konkreta arbetet för omvandlingen av Norra Sorgenfri till ett nytt centralt bostads- och verksamhetsområde i Malmö.

Det är två fastigheter utmed Industrigatan som ska detaljplaneläggas, dels i kvarteret Smedjan, dels i kvarteret Brännaren. I båda fallen handlar det om att möjliggöra användning av fastigheterna till just bostäder och verksamhetslokaler.

De aktuella kvarteren ligger på ömse sidor om Industrigatan som ska bli huvudstråket genom Norra Sorgenfri.

Enligt planprogrammet för Norra Sorgenfri ska i den nya stadsdelen så småningom skapas 2500 attraktiva bostäder, med butiker, caféer och andra verksamheter. Målet är att Norra Sorgenfri ska bli en mötesplats för Malmös alla invånare, oavsett bakgrund, livsstil, kön eller ålder.

­- Utnyttjande av centrala före detta industriområden till nya blandade bostadsområden utgör en avgörande del i vår strategi för att göra Malmö ännu mera hållbar, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet Anders Rubin (s).

- Norra Sorgenfri har ett fantastiskt läge mitt i centrala Malmö och området har alla förutsättningar att bli en riktigt attraktiv innerstadspärla, säger han.

Kontaktperson

Anders Rubin 070636 26 77