Skip to main content

Nu får Djupadalsskolan en grön skolgård

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 08:00 CEST

Växtlistor och planteringsplaner är klara. Varje planteringsgrupp har egna redskap med spadar, krattor, vattenkannor och skottkärror. Projektet ”Gröna skolgårdar” växer nu fram på Djupadalsskolan på Limhamn. 

Den 13 och 14 oktober kommer eleverna tillsammans med naturpedagoger från Malmö Naturskola och med personal från kommunteknik i Malmö stad att börja med etapp 1 för att göra Djupadalsskolans skolgård till en grön skolgård. 

Olika planteringspass
Under dessa dagar blir det sex olika planteringspass där cirka 24 elever är med tillsammans med ansvariga pedagoger. Med sex planteringspass om dagen kan naturpedagogerna träffa cirka 144 elever.

Om alla elever planterar var sin planta blir det totalt 144 plantor per dag. De större träden ska eleverna plantera tillsammans. 

Tider för planteringspassen
08.30–09.15 Planteringspass 1
09.30–10.15 Planteringspass 2
10.15–11.00 Planteringspass 3
11.00–11.45 Lunch alt. Planteringspass 4 (beroende av skolans lunchtider)
11.45–12.30 Lunch alt. Planteringspass 4 (beroende av skolans lunchtider)
12.30–13.15 Planteringspass 5
13.15–14.00 Planteringspass 6 

Ökad trivsel och pedagogiska möjligheter utomhus
Malmö stad har avsatt åtta miljoner kronor till projektet ”Grön skolgårdar”. Djupadalsskolan är en av 12 skolor där Malmö stad satsar på att skapa grönare och mer attraktiva skolgårdar. Förändringarna sker tillsammans med eleverna och ska leda till ökad trivseln och förstärka den pedagogiska verksamheten i utomhusmiljö. 

Arbetet görs i samarbete med serviceförvaltningen, Malmö Naturskola, Barn i stan Malmö och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Läs mer om Gröna skolgårdar på Malmö Naturskolas hemsida www.natur.pedc.se

Tid: 13-14 oktober 2010-10-08 klockan 8.30-14.00 (se schema ovan)
Adress: Djupadalsskolan, Norra Hyllievägen 76, Limhamn

Mer information:
Rektor Gunn Hanéll
Telefon 040-34 69 66

Assistent: Ingrid Börén
Telefon 040-34 74 63

Informatör Anita Andersson
Telefon 040-34 63 02