Skip to main content

Nu öppnar Malmö stads kontaktcenter

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2019 08:04 CET

Den 1 april kommer det att bli enklare och snabbare för malmöborna att komma i kontakt med Malmö stad och få svar på sina frågor.

Många malmöbor upplever att det svårt att veta var de ska vända sig när de vill komma i kontakt med kommunens verksamheter och förvaltningar. Därför har kommunfullmäktige beslutat om att inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter där Malmöborna kan få hjälp med enklare frågor av en kommunvägledare. Tanken är att öka tillgängligheten och kvalitén på informationen och ge likvärdig service till alla.

– Kontaktcentret ska ge bättre tillgänglighet och utvecklad service för Malmöbor och andra som behöver komma i kontakt med Malmö Stad. Att kommunvägledarna är på plats är en bra början på ett arbete som i stort handlar om att stärka demokratin, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

När kontaktcentrets tilltänkta lokal är klar kan Malmöborna besöka en kommunvägledare och få hjälp med sina frågor. Men redan den 1 april kan Malmöborna komma i kontakt med kommunvägledarna via telefon, e-post eller via Messenger på Malmö stads Facebooksida.

Kontaktcentrets kommunvägledare kommer snabbt att kunna svara på enklare frågor och hjälpa till med ansökningar, felanmälningar och överklaganden. Frågor som kräver specialistkompetens skickar kontaktcentret vidare till rätt person. På så sätt får de som arbetar på Malmö stad mer tid till kvalificerade ärenden som kräver mer hjälp eller längre förklaringar.

Ann Ekvall, enhetschef på kontaktcentret, pekar på att flertalet av de många frågor som kommer in till förvaltningarna oftast är enkla att besvara när ärendet hamnat på rätt bord:

– Det här är en ny spännande utmaning och vi ser verkligen fram emot att komma igång. Eftersom det är ett nytt arbetssätt räknar vi med att få något längre svarsperioder under en inledningsperiod. Men på sikt kommer det att göra stor skillnad för malmöborna.

Fakta
När Kontaktcenter öppnar den 1 april:

  • Arbetar 17 kommunvägledare på kontaktcentret.
  • Svarar vi när det ringer på 040–341000 under kontorstid (kl. 08.00-17.00)
  • Tar vi emot den e-post som kommer in via malmostad@malmo.se
  • Svarar vi på meddelanden som kommer in via Messenger på Malmö stads Facebooksida https://www.facebook.com/malmostad/

För ytterligare information kontakta:
Ann Ekvall, enhetschef för Malmö stads kontaktcenter 040–349181, ann.ekvall@malmo.se.

Presskontakt:
Karolina Mecklint, 040–341101, karolina.mecklint@malmo.se