Skip to main content

Nu ska Malmös skolor koppla upp

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 08:46 CEST

Öppenhet, bärbart, trådlöst och tillgång till datorer dygnet runt. Det kan bli resultatet av de piloter som går igång till hösten.

Skolverket gjorde nyligen en undersökning där man konstaterade att kommunala skolor ligger efter friskolorna när det gäller tillgång på ny teknik. Samtidigt satsar Malmö stad på att höja nivån när det gäller IT från förskola till grundskola och gymnasium.

- Den här satsningen är inte ett resultat av skolverkets resultat, för generellt sett är tillgången på IT god i Malmö stads skolor, berättar Edward Jensinger, projektledare för IT-projektet och rektor på Pauli gymnasium.

Projektgruppen ska under hösten arbeta med ett antal pilotskolor där man tillsammans med elever, studenter och pedagoger hoppas finna framtidens lösningar för Malmö stads skolor. Det handlar om praktiska lösningar där barn och unga visar vägen, men det handlar också om att bygga en gemensam IT-strategi för Malmö stads skolor.

- Vi tror att vi behöver tänka på ett nytt sätt kring IT. Det har varit för mycket fokus på säkerhet, datorsalar och bokningssystem. Vi vill istället prata om digital kompetens, öppenhet, förtroende och tillgänglighet, förklarar Edvard Jensinger.

Projektgruppens förslag för höstens piloter beräknas vara i augusti.

Mål för projektet vars syfte är att ska skapa en gemensam IT-miljö för Malmö stads skolor
Att höstterminen 2009 skapa piloter för alla skolformer och besluta om inriktning för gemensam IT-miljö med fokus på; Öppenhet, bärbara datorer, trådlöst nätverk och tillgång till datorer dygnet runt för elever och pedagoger.

För ytterligare information kontakta:

Edward Jensinger, projektledare och rektor Pauli gymnasium,

Telefon: 040-34 65 90, 0708-34 65 90

Informatör, stadskontorets avdelning barn och ungdom

Lena Englund, telefon: 040-34 11 65/0702-44 70 95

Bifogade filer

PDF-dokument