Skip to main content

Nu släpps lurviga naturvårdarna ut på Bunkeflo strandängar

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 08:59 CEST

Korna och kalvarna är en korsning mellan highland cattle och röd aberdeen.

På lördag den 19 maj klockan 10 släpps cirka 25 kor med kalvar och en tjur på Bunkeflo strandängar och blir naturvårdare i sommar. Bunkeflo strandängar blev 2006 Malmös första naturreservat och har lång tradition som betesmark. Området är ett kulturhistoriskt intressant område eftersom det i stort sett utnyttjats som betesmark ända sedan bronsåldern.

Korna och kalvarna som släpps på lördag är en korsning mellan highland cattle och röd aberdeen. Deras uppgift som naturvårdare blir att hålla strandängarna öppna och för denna uppgift är kor de lämpligaste betesdjuren. De kommer att gå på en del av naturreservatet och här finns arter som tål bete till exempel grönfläckig padda och många vadarfåglar. Här ses också många andra fågelarter som kricka och brun kärrhök. På strandängarna finns många sällsynta arter som dansk iris och vita strålflyet där värdväxten är rörstarr.

Kontakt

Andreas Schmidt, ekolog, gatukontoret, Malmö stad, 0709-341739, andreas.schmidt@malmo.se (ej lördag)

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, gatukontoret, Malmö stad, 0709-341411, birgitta.hjertberg@malmo.se