Skip to main content

Nu startar arbetet med framtidens skola i Rosengård

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 08:10 CEST

I våras beställde Rosengårds ledningsgrupp en utredning av organisationen barn och ungdom från revisionsbyrån Ernst & Young. Den skulle svara på om organisationen använder sina resurser på rätt sätt. Allt för att fler elever än idag ska ha möjlighet att läsa vidare.


- Frågan vi ställde fick ett klart nej, vi använder inte våra resurser på rätt sätt. Nu har vi fått en samlad lägesbild av hur det ser ut i organisationen och ett första steg i höst blir att göra en djupare inventering i form av olika utredningsuppdrag kopplade till rapporten. Steg två blir att lägga fram ett ärende för stadsdelsfullmäktige i december om hur framtidens skola i Rosengård ska se ut, säger barn och ungdomschef Jytte Lindborg.

Resultatet och rekommendationer

Ernst & Young pekar på att för att öka måluppfyllelsen i skolan behöver;

  • fokus flyttas från verksamhetsutveckling till resultat
  • ledningsstrukturen inom barn och ungdom förenklas
  • uppdragen tydliggöras, både för ledare och medarbetare
  • områdesindelningen ses över
  • rätt person finnas på rätt plats

- Rosengårds skolor ska vara det självklara valet för elever, föräldrar och medarbetare. Alla elever ska ha förutsättningar att gå vidare till gymnasiet. Det är vad framtidens skola i Rosengård handlar om, säger Jytte Lindborg och fortsätter,

- Men, förskolan och skolan är inga isolerade öar. Att öka andelen elever som har möjlighet att välja är därför ett uppdrag för hela förvaltningen inte bara för barn och ungdom.

I arbetet med framtidens skola i Rosengård engageras hela förvaltningen, förskola och skola, individ och familj, arbete och utbildning, vård och omsorg samt förebyggande och fritid.

- I detta arbete är det viktigt för oss att få ta del av medarbetarnas tankar och erfarenheter. Det gör vi till exempel med en nära dialog med de fackliga företrädarna och olika former av informationsmöten. Vi kommer också att gå ut och höra hur våra elever ser på framtidens skola.  Det är tillsammans vi bygger framtidens skola i Rosengård, säger Jytte Lindborg.

För fler kommentarer; Jytte Lindborg, barn och ungdomschef, telefon: 0705-38 97 00, e-post: jytte.lindborg@malmo.se

För mer information; Åsa Persson, informatör Rosengård, telefon: 0733-24 15 87, e-post: asa.persson@malmo.se