Skip to main content

Ny chef för Stadsbiblioteket i Malmö blir Torbjörn Nilsson

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 09:35 CET

Torbjörn Nilsson har en gedigen erfarenhet av biblioteks- och kulturverksamhet sedan drygt 20 år tillbaka. Han är för närvarande bibliotekschef i Helsingborg med ansvar för stadsbiblioteket, nio områdesbibliotek, bokbuss och en förvaltningsövergripande enhet (Kultur i stadsdelar).

Torbjörn Nilsson har under sin yrkeskarriär rört sig runt i Skåne. Han har tidigare varit Kulturchef i Hässleholm, kulturansvarig i Lund, bibliotekschef i Höganäs, barnkultursekreterare i Malmö samt bibliotekarie i Tomelilla och Lund.

I Lund var Torbjörn Nilsson, som chef för Kultur Lund, med om att ta fram Lunds första kulturpolitiska strategi och konceptet för Lund 2014. Torbjörn Nilsson var en viktig part i att utveckla Lunds tre större återkommande kulturarrangemang: Lund International Choral Festival, Litteralund samt Bibu- scenkonstbiennal för barn och unga.

Särskilt stolt är han över att vara ”pappa” till Litteralund, en barnboksfestival, som ursprungligen startade i Malmö, Folkets park.

I Helsingborg har han lett ett strategiarbete om frågan: Vilken service och vilket utbud ska definitivt finnas på biblioteken?

– Presidiet har idag, den 4 februari på kulturnämndens uppdrag, fattat ett enigt beslut om att utse Torbjörn Nilsson till stadsbibliotekarie i Malmö, säger Daniel Sestrajcic (V), ordförande i kulturnämnden. Torbjörn Nilsson har precis den långa erfarenhet och breda perspektiv som krävs för att leda och utveckla Stadsbiblioteket i framtiden. Inte minst viktigt är Torbjörns intresse för barn och unga och läsfrämjande insatser.

Torbjörn Nilsson har en dokumenterad lång erfarenhet av att arbeta som chef i politiskt styrda organisationer där han varit skicklig på att omsätta visioner och idéer till verklighet.

Han har ett stort professionellt nätverk i Skåne, men också nationellt och internationellt. Torbjörn Nilsson sitter i styrelsen för Svensk Biblioteksförening.

– Vi är mycket nöjda med valet av Torbjörn Nilsson, säger Peter Österlin (M) vice ordförande i kulturnämnden. Han har goda vitsord som ledare och har uppnått bra resultat i tidigare kommuner.

Torbjörn Nilsson har en fil. kand. i kulturvetenskap samt bibliotekarieutbildning.

Han är född 1957 och bor med sin familj i Lund.

– Torbjörn Nilsson, är rätt kandidat för att leda Malmö stadsbibliotek i den stora omvandling och utmaning som Malmö befinner sig nu i. Det handlar om att öka tillgängligheten för alla Malmöbor och knyta ihop stadens olika bibliotek och mötesplatser, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör.

Torbjörn Nilsson får ett förordnande som stadsbibliotekarie på fem år med möjlighet till förlängning. Han kommer att tillträda under våren.

Kontakt

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, 0766-34 29 27

Daniel Sestrajcic (V), ordförande Malmö kulturnämnd, 0768-51 91 10


Bifogade filer

PDF-dokument