Skip to main content

Ny förskola och högstadieskola i Bunkeflo

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 16:10 CEST

Stadsbyggnadsnämnden sa på torsdagen ja till en ny skola och förskola i Bunkeflostrand, i hörnet av Per Josephssons väg och Gottorps allé.

Skolan blir en högstadieskola med plats för cirka 600 elever och förskolan får åtta avdelningar med plats för sammanlagt 160 barn. Utöver en högstadieskola och en förskola byggs det en idrottshall på tomten.

Förutom nya träd och sittplatser på högstadieskolans skolgård kommer det att anläggas en basketplan, skateyta, en utomhusscen och en plan för beachvolley.

Förskolans skolgård får stora grönytor med gräs och blomsteräng samt gungor och plats för klätter- och balanslek.

Strax intill idrottshallen planeras det för en konstgräsplan, hinder- och löparbana samt längdhoppsgropar.

– ”Äntligen” är nog det ord som de flesta kommer att använda när detta bygglov nu är klart. Nu får barnen och ungdomarna i området inte bara en skola i sitt närområde, man tar också tillvara på all den kunskap som finns om vikten av att ha fullgoda aktivitetsytor i den direkta närheten. Platserna och ytorna har också en tydlig markering om att man här vänder sig till flickor såväl som till pojkar, säger Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kontaktperson

Carina Svensson, 0709-34 25 14

(Ärende 34)