Skip to main content

Ny förskola planeras i Västra Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 15:15 CET

Malmö 2010 01 13

En del av Sorgenfri idrottsplats ska upplåtas för bebyggandet av en ny förskola i Västra Sorgenfri. Det möjliggör för flera nya förskoleplatser i området.

Västra Sorgenfri är ett attraktivt bostadsområde för barnfamiljer i Malmö, vilket gör att behovet av förskoleplatser ökar. För att kunna tillgodose detta har Malmö stad beslutat att upplåta en del av Sorgenfri idrottsplats som tomt för en ny förskola.

För att Sorgenfri Idrottsplats ska kunna behålla sin tillgänglighet kommer möjligheten till att anlägga en konstgräsplan på området att utredas av fritidsförvaltningen.

– Detta ärende visar på en variant av förtätning där en stor grusplan för fotboll ersätts med en konstgräsplan med högre kvalitet för fotbollen och som samtidigt medger en ny välbehövlig förskola i ett område där detta inte så lätt låter sig ordnas. Den här typen av lösningar kommer vi sannolikt se mer av i områden där högt markutnyttjande är viktigt, säger Anders Rubin, stadsbyggnadskommunalråd (S).

Kontaktpersoner 

Anders Rubin, 040-34 10 09

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16

 

(Ärende 44)