Skip to main content

Ny Gallupundersökning. Så tycker Malmöborna om stadsmiljön!

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 08:38 CEST

En klar majoritet av Malmöborna tycker att stadsmiljön i Malmö förändrats till det positiva på senare år. Detta framgår av en ny intervjuundersökning bland 600 Malmöbor.

Malmöborna visar parkerna för besökare.
Nästan samtliga tillfrågade Malmöbor (93%) håller med om att Malmö är ”parkernas stad”. Det är också parkerna som flest Malmöbor visar om de får besökare. Ungefär varannan Malmöbo nämner parkerna i allmänhet och många särskilt Kungsparken eller Slottsparken. Utöver parkerna är Malmöbon stoltast över Lilla Torg, Bo01/Västra Hamnen, Ribersborg och Öresundsbron.

Fler än nio av tio känner sig trygga i centrum på dagtid. Kvällstid är det färre än hälften som tycker det är tryggt att vistas i centrum. Nära nio av tio (86%) svarar att de tror att det finns platser i Malmö centrum som man undviker för att de känns otrygga. Man nämner spontant Möllevången, Gustav Adolfs torg, parkerna och Triangeln.

Koncentrerad citykärna bäst och trafikproblem sämst.
På frågan om vad som är bäst med Malmö city svarar den största gruppen koncentrering/koncentrerad citykärna (17%), men även shoppingmöjligheterna, restaurangerna och atmosfären är positiva faktorer. På frågan om vad som är sämst svarar den största gruppen trafikproblem (17%) samt kriminalitet (12%). Både den positiva och negativa synen på city bekräftas i en liknande unders ökning som genomförts av Malmö Citysamverkan tidigare i år. Malmö Citysamverkan har i sin undersökning även intervjuat personer i Malmös grannkommuner och här ser man parkering i Malmös city som ett större problem.

Gallupundersökningen är ett gott betyg åt de satsningar vi gjort på stadsmiljön i Malmö, säger kommunalråd Anders Rubin. Men vi måste fortsätta att arbeta med det som Malmöborna tycker är problem – i centrum är det främst trafiken, brottsligheten och renhållningen.

Fakta om
undersökningen.
Syfte: För bättre uppföljning av målen i Översiktsplanen 2000 och satsningarna på stadsmiljön. För att förstå hur Malmös stadsmiljö fungerar för stadens invånare. Målgrupp: Malmöbor 15 år och äldre och 600 intervjuer har genomförts. På uppdrag av: Stadsbyggnadskontorets Översiktplaneavdelning och Gatukontorets Stadsmiljöavdelning. Konsult: TNS Gallup. Period: våren 2003.

Information: Petra Kling Gutenwik, tfn 342116, Johan Emanuleson, tfn 342346 Malmö stad.
Björn Bergman, t
fn 307015, Malmö Citysamverkan
Beställa undersökningen: Johan Emanuelson, tfn 342346.