Skip to main content

​Ny kommunledning i Malmö

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2015 16:20 CEST

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu formerat det nya gemensamma styret för Malmö stad. På måndagen hanterade kommunstyrelsens arbetsutskott ett ärende om den nya organisation som nu införs, och som kommunstyrelsen tar ställning till på tisdagens sammanträde. Samarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Malmö, som funnits sedan 2006, upphör eftersom partierna inte har en gemensam budget för 2016.

Den nya organisationen innebär att Vänsterpartiet är en del av oppositionen i Malmö. Som oppositionsparti har Vänsterpartiet rätt till ett oppositionsråd och en politisk sekreterare, båda på 100 procent, men inga poster med beredningsansvar. Vänsterpartiets tidigare ansvarsområden jämställdhet och antidiskriminering kommer därför att ingå i en ny beredning som har ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, som kommer att ledas av Miljöpartiets kommunalråd Nils Karlsson.

Det kommer också att inrättas ett nytt socialdemokratiskt kommunalråd som får beredningsansvar för frågor som rör kultur, fritid och folkhälsa. Socialdemokraterna får även ordförandeposterna i kultur- respektive förtroendenämnden samt ordförandeposten i Malmö stadsteaters styrelse. Miljöpartiet får ordförandeposten i stadsområde Norr och vice ordförandeposterna i samtliga nämnder som leds av Socialdemokraterna. Socialdemokraterna får i sin tur vice ordförandeposterna i de nämnder där Miljöpartiet har ordförandeskapet.

Vilka personer som utses till de olika posterna blir klart i höst.

– Nu formeras en ny kommunledning som fortsätter arbetet med att skapa ett helt Malmö. Vi fortsätter att utveckla välfärden och servicen och ser till att Malmö är en stad som är attraktiv för företag och besökare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmö har de senaste åren utmärkt sig för sitt arbete med jämställdhet och det finns ingen anledning att trappa av på det arbetet. Att lyfta fram mänskliga rättigheter är att säga att vi vill ha en stad där ingen diskrimineras och ingen ska behöva begränsas av andras fördomar. En stad för alla helt enkelt, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med det nya ansvarsområdet demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Nils Karlsson, 040-34 11 22

Nakhshab Farhikhtah, pressekreterare, 0768-70 78 54