This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ny markanvisningspolicy för att motverka segregation

Pressmeddelande -

Ny markanvisningspolicy för att motverka segregation

Bostäder ska förmedlas via bostadskön, en viss andel viks åt socialtjänsten och höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet prioriteras. Det är några av ingredienserna i den nya markanvisningspolicy som tekniska nämnden beslutade idag.

I ett markanvisningsavtal med kommunen får en byggherre ensam rätt att förhandla om vad som ska byggas i ett avgränsat område. Vid sitt möte idag beslutade tekniska nämnden om en ny policy för sådana avtal. Den tidigare policyn var från 2007.

I den nya policyn ingår bland annat följande:

  • Minst 60 procent av nyproducerade hyreslägenheter ska förmedlas via den regionala bostadskön Boplats Syd. 
  • En viss andel (för närvarande 15 procent) av de nyproducerade hyreslägenheterna ska byggherren låta kommunen hyra ut i andra hand för bostadssociala ändamål. 
  • Kommunen prioriterar projekt med höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet.
  • Kommunen prioriterar byggherrar som arbetar med sociala åtaganden. Det kan till exempel handla om arbetsmarknadsåtgärder eller trygghetsskapande åtgärder.

Den nya policyn ska leda till att mark fördelas till såväl större som mindre byggherrar. På det sättet ökar möjligheterna till blandade och mer levande miljöer för Malmöbor med olika förutsättningar och intressen.

Slutgiltigt beslut om den nya markanvisningspolicyn fattas av kommunfullmäktige.

– Det är en hjärtefråga för mig att alla Malmöbor ska få del av de stora investeringar som görs i staden. Markanvisning är ett viktigt verktyg för att hålla ihop staden med blandad bebyggelse och att korta vägen till arbete, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

– Markanvisningspolicyn ger Malmö stad verktyg att nå flera av våra hållbarhetsmål. Inte minst vad gäller de höga klimatmålen. Men den ger också möjlighet till fler fribyggartomter och villor, säger Håkan Linné (L), tekniska nämndens 1:e vice ordförande.


För ytterligare kommentar och information, kontakta:

Andreas Schönström, 0709-116897, andreas.schonstrom@malmo.se
Håkan Linné, 0701-893631, per-hakan.linne@malmo.se


Fakta

Markanvisningsavtal är tidsbegränsade och gäller oftast 1-2 år. Det tecknas när förutsättningarna för projektet är relativt klara.
Markanvisningar ges bara till projekt som syftar till att genomföras inom en nära framtid.

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt