Skip to main content

Ny naturvårdsplan värnar Malmös gröna rum

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 15:48 CEST

Kommunstyrelsen godkände på onsdagen en ny naturvårdsplan som ska ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med naturvård och biologisk mångfald.

Naturvård är en självklar del i kommunens arbete, såväl med kommande översiktsplan som i arbetet med att nå de övergripande miljömålen. Planen är därför en viktig del i den fysiska planeringen av staden, där ambitionen är en tät och kompakt stad, samtidigt som naturvärdena värnas och utvecklas. Ett mål är att inrätta fler naturområden och reservat. 

Kommunens mål är också att utöka andelen mark med höga naturvärden. Det görs genom att skydda, utveckla, skapa och kompensera naturvärden samt att se till så att kunskapen om naturen och naturvärden ökar. Aktuell forskning visar att natur- och grönområden påverkar människors hälsa och livskvalitet på ett positivt sätt och därmed ökar också hela stadens attraktivitet.

Vikten av att behålla Malmös gröna karaktär kan inte nog understrykas. En stad som växer ska också fyllas med gröna rum och vild natur.

– Vår natur i Malmö ska både värnas och utvecklas. Den täta staden kan byggas i samklang med naturen om man gör det smart. Naturvårdsplanen är ett led i att stödja förvaltningarnas arbete med natur och grönt. Malmöborna vill ha en grön stad, med naturupplevelser nära sig. Med denna plan skapar vi en ambitiös grund för en grönare stad, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för stadsekologi, konsument och utvecklingsfrågor.

– Malmös stora långsiktiga utmaning är att fortsätta växa befolkningsmässigt utan att växa ut över bördiga åkrar och utan att sänka livskvaliteten i den bebyggda miljön. De gröna värdena är därför väldigt viktiga att värna i en stad som växer, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

 

Kontaktpersoner

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 17)