Skip to main content

Ny öppenvård för unga kriminella

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 14:20 CEST

Rosengård stadsdelsförvaltning startar till hösten ett öppenvårdsprogram för att mobilisera och förstärka de egna insatserna för unga kriminella i stadsdelen.

Målet är att utveckla det sociala arbetet i den miljö där de unga har sin naturliga förankring samt att i Rosengård genom aktiva insatser åstadkomma synliga resultat när det gäller att bekämpa ungdomskrimina
liteten.

Genom helhetssyn och samordning av stadsdelens resurser ska insatser av god kvalitet erbjudas och då även vårdkostnaderna minskas.

För ytterligare information kontakta:
Pehr Elving, controller, 070 3 34 47 10