Skip to main content

​Ny organisation för Malmö stad

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 15:56 CET

Efter att remissinstanserna fått säga sitt har ett förslag till ny organisation för Malmö stad presenterats för kommunstyrelsen. Den nya organisationen föreslås få fyra nya facknämnder med tillhörande förvaltningar för att på ett ännu bättre sätt kunna möta Malmöbornas och stadens framtida behov och utmaningar. Målet är att skapa likvärdiga insatser för alla Malmöbor, oavsett var i staden man bor. Förslaget innebär att stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden avskaffas.

Nämnderna som inrättas är en vård- och omsorgsnämnd, en funktionsstödsnämnd, en arbetsmarknads- och socialnämnd samt en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. Ansvarsområdena för andra nämnder förändras, till exempel får kulturnämnden ansvar för stadsdelsbiblioteken och fritidsnämnden för Malmös alla fritidsgårdar. Ansvaret för mötesplatser för unga delas upp mellan de båda nämnderna. Tekniska nämnden får i och med omorganiseringen ett större ansvar för frågor som rör hemlöshet för att Malmö ska kunna kraftsamla inom social hållbarhet.

Förslaget till ny organisation ska hanteras av kommunfullmäktige den 23 november och är tänkt att träda i kraft den 1 maj 2017.

– Med den nya organisationen ser vi till att möta utmaningarna med gemensamma krafter och stärkt samverkan. Genom att samla ansvaret och resurserna kring frågor som rör barn och ungas uppväxtvillkor, sysselsättning och hemlöshet riggar vi en starkare organisation för Malmös framtid, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Förslaget till ny organisation innebär bättre likställighet, tydligare ekonomisk styrning, och en mer lättförståelig förvaltningsstruktur. Bra för medarbetarna, medborgarna, och Malmö, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Nils Karlsson, 0768-70 52 66

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 7)