Skip to main content

Ny parkeringspolitik för en attraktiv och hållbar stad

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 13:33 CET

Under måndagen fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut på att skicka förslaget på stadens nya parkeringspolicy och parkeringsnorm på remiss. Inriktningen är att få fler att välja cykel och kollektivtrafik istället för bil och göra Malmö till en ännu mer attraktiv stad att bygga och bo i.

Förslaget till parkeringspolicy och parkeringsnorm är ett nytt sätt att se på stadens parkeringspolitik. Byggbranschen bjuds in att delta i skapandet av en hållbar stad med fler billigare bostäder.

När tidigare policy med tillhörande norm krävde ett visst antal parkeringsplatser vid nybyggnation öppnas nu upp ytterligare för att istället arbeta med olika typer av mobilitetsåtgärder såsom tillgång till cykel- och bilpool. Byggherrar som löser den här typen av mobilitetsåtgärder kompenseras i sin tur genom att de behöver lösa färre parkeringsplatser och kan därmed sänka sina byggkostnader.

Förslaget innebär att parkeringsnorm noll kommer vara möjlig i kollektivtrafiknära lägen, såsom runt centralstationerna.

Avsikten med det nya förslaget är att få fler att välja cykel och kollektivtrafik framför bil och göra Malmö till en ännu mer attraktiv stad att bygga och bo i.

Med färre bilar minskar behovet av parkeringsplatser och det skapas mer plats till bostäder och skolor. Dessutom kan Malmöborna få tillgång till fler billiga bostäder genom att byggkostnaderna sänks.

Den nya policyn möjliggör för mer flexibla ställningstaganden för att bedöma parkeringsbehovet vid nya stadsbyggnadsprojekt och tar ett bredare grepp kring människor behov av transporter. Nu kommer förslaget att gå ut på en bred remiss där synpunkter samlas in. Beslut fattas i kommunfullmäktige, troligtvis under sen vår.

– Malmö behöver fler billigare bostäder. Med förslaget skapar vi också attraktiva sätt att ta sig fram på som också gynnar staden som helhet. Med de nya bussexpresslinjerna, elbussar, ännu fler cykelstråk och utökade möjligheter att pendla med tåg inom staden har vi dessutom något attraktivt att erbjuda Malmöborna istället för den egna bilen, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet.

– Förslaget till ny parkeringspolitik innebär att Malmö får Sveriges mest progressiva parkeringspolitik. Utsläppen från bilarna måste minska och stadens parkeringspolitik är ett av våra viktigaste instrument, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Schönström, 0709-116897
Märta Stenevi, 0732-342482
Anders Malmström, politisk sekreterare, 0768-7007952