Skip to main content

Ny plan för Nyhamnen – Malmös nästa vattennära stadsdel

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 08:47 CEST

Avsikten är att omvandla det traditionella hamnområdet till en ny attraktiv, variationsrik och levande del av en utvidgad Innerstad. Nyhamnsområdet är cirka 100 hektar stort och är det samlade namnet på området mellan Frihamnen, Yttre Hamnen, Inre Hamnen och Gamla Staden. Syftet med det presenterade planförslaget är att ange ramarna för den framtida omvandlin gen av området.|

De första stegen i en stadsmässig utveckling inom planområdet togs redan i början av 1900-talet. Den starkt urbana Skeppsbron med Posthuset och angränsande ”innerstadsbebyggelse” antydde redan då en utveckling av centrum norrut utanför den egentliga stadsvallen.

Närheten till Malmö city, Malmö Högskola och kommunikationsknutpunkten Malmö C ger Nyhamnen en unik position i Öresundsregionen på den svenska sidan. Området bör ha förutsättningar att bli ett av de mest intr essanta exploateringsområdena i Skåne.

Området uppskattas rymma cirka 2500 bostadslägenheter och 250 000 kvm verksamhetsyta.

En viktig förutsättning för den framtida omvandlingen är flyttningen av godsfärjeterminalen till Norra Hamnen. Den beräknas ske inom 5-10 år. Genomförandetiden för hela planen bedöms bli 15-20 år.

Avsikten är nu att den preliminära översiktsplanen för Nyhamnen efter beslut i kommunstyrelsen ska blir föremål för samråd med allmänheten, berörda myndigheter, mar kägare m fl.


För ytterligare information:
Göran Johansson, Stadsplanearkitekt, tel 34 22 81 och
Jan-Olof Jönsson, Översiktsplanechef, tel 34 22 78