Skip to main content

Ny plan mot diskriminering har tagits fram

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:38 CEST

Malmö 2010 09 08

Malmö stads antidiskrimineringskommitté har tagit fram en handlingsplan mot diskriminering. Kommittén, med både föreningar och politiker, har i diskussioner, workshops och sammanträden tagit fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta mot diskriminering. Handlingsplanen ska vara ett stöd för att motverka diskriminering på grund av kön, sexuell läggning och könsöverskridande identitet och uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder och religion, eller annan trosuppfattning. Planen ska användas inom alla kommunens verksamheter. Bland annat ska det kommunala bostadsbolaget MKB aktivt motverka boendesegregation: Nyproduktion av bostäder ska innehålla blandade storlekar och upplåtelseformer för att tillgodose olika gruppers behov.

Planen ska göras känd för alla Malmöbor och vara tillgänglig på olika språk för att så många som möjligt ska kunna ta del av den. Förslag till handlingsplan mot diskriminering kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 30 september 2010.

– Lika rättigheter och möjligheter ska vara normen, med det som ledstjärna kan vi på många sätt förebygga diskriminering. Planen lyfter fram vikten av att vi är många aktörer som arbetar mot diskriminering men också att kommunen i sin roll som både arbetsgivare och den som möter Malmöborna i utsatta situationer har ett särskilt ansvar, säger Anneli Philipson, (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet och demokrati.

– Det har varit oerhört stimulerande att arbeta med så många olika aktörer i kommittén. När kommunstyrelse och kommunfullmäktige slutligen fattar beslut om handlingsplanen innerbär arbetssättet också att den väl förankrad, säger Juha Jurvanen, (V) ordförande i antidiskrimineringskommittén.

 

Kontaktpersoner:

Anneli Philipson, 040-34 10 17

Juha Jurvanen, 040-34 70 55

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 17)