Skip to main content

Ny rapport visar på positiv utveckling i Rosengård

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 09:01 CEST

Rosengårds utveckling inom sysselsättning, köpkraft och kompetens går tydligt framåt. Det visar en rapport som tagits fram genom ett samarbete mellan fastighetsägare, handel, bankväsende och Malmö stad.

Rapporten, Marknadsanalys Rosenkraft, är baserad på statistik i kombination med kvalitativa intervjuer med Malmöbor i Rosengård, företag och organisationer. 

Den visar att Rosengård under en tioårsperiod har haft en positiv utveckling inom sysselsättning, köpkraft och den kompetens som näringslivet efterfrågar.  
- Rapporten visar på en starkt positiv utveckling i Rosengård som överträffade både våra förväntningar och den bild av Rosengård som ibland förmedlas i media säger Robin Svensén, konsult på Tyréns som har genomfört marknadsanalysen. Visst ligger Rosengård lågt om man ser till kompetensutbud, hur många som har jobb och lönenivå, men exempelvis har sysselsättningen ökat mer i Rosengård än i någon annan stadsdel i Malmö under 2000-talet.

Rapporten beställdes efter att företrädare för fastighetsägare, handel, bank och Malmö stad gått samman. Samtliga parter kände tydligt områdets potential, men ville få fakta -  svart på vitt.

-Vi ville ha fram en rapport som var baserad på marknadsmässiga förutsättningar och det har vi fått nu, säger Lars-Gunnar Garvö, centrumchef i Rosengård centrum. Istället för att var och en av oss jobbar med sitt har vi nu en gemensam och tydlig bild av förutsättningarna och det fortsatta arbetet tillsammans.

Rapporten visar även på förutsättningar för fortsatta framsteg framöver, men pekar samtidigt på att den negativa bilden av stadsdelen är oförtjänt och försvårar utvecklingen. Ett konkret exempel är att man ser hur områdets rykte påverkat bostadspriserna negativt. 

-I Rosengård finns det flera utmaningar vi måste jobba med och vi har en lång väg kvar, säger Arian Ratkoceri som är fundraiser inom Rosengård stadsdelsförvaltning. Men det är också viktigt att trycka på den utveckling som vi faktiskt ser och de möjligheter som finns i området. Kan rapporten hjälpa till att nyansera bilden ser vi att det kan vara mycket positivt för stadsdelen framöver.

Fakta:
Rapporten, Marknadsanalys Rosenkraft, är framtagen av konsultbolaget Tyréns och genomfördes under våren 2013. Den är beställd av Malmö stad genom Rosengård stadsdelsförvaltning, NRF Malmö, InvestorPartner, Swedbank och MKB. 


Kontakt:

Arian Ratkoceri, Rosengård stadsdelsförvaltning, 0721-64 96 05

Lars-Gunnar Garvö, NRF Malmö (ägare av Rosengårds Centrum), 0735-10 81 10

Linnea Rosenqvist, InvestorPartner/Malmö studenthus, 0703-42 20 52

Anna Wiking, MKB, 040-31 36 76

Alexander Klein, Swedbank, 040-24 22 30 
Bifogade filer

PDF-dokument