Skip to main content

Ny rektor på Sofielundsskolan utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 08:45 CEST

Yvonne Bengtsson har utsetts till ny rektor på Sofielundsområdet i Södra Innerstaden. Hon kommer senast från Lärarförbundet i Malmö där hon har varit ordförande i 18 år. Hon har en gedigen erfarenhet av skoltvecklingsfrågor och är i grunden 4-9 lärare.

- I mitt fackliga arbete har jag alltid haft fokus på att barn, elever och personal ska ha en god o ch utvecklande arbetsmiljö i förskolor och skolor. Nu känns det bra att fortsätta det arbetet på ett mer konkret sätt.

Sofielundsskolan går mot nya tider. Från att ha varit en av Nordens största grundskolor ska den byggas om och minskas till ca 600 elever läsåret 2005. Skolan kommer inom kort att påbörja en omfattande ombyggnad som ska vara klar 2007.

- Yvonne Bengtssons ledaregenskaper, människosyn och visioner inom skolutvecklingsområdet är det som krävs för att kraftsamla då Sofi elundsskolan går mot en framtid av förnyelse och förändring, säger Ingegerd Ekström, barn och ungdomschef i Södra Innerstaden.

För mer information kontakta:
Yvonne Bengtsson:
Tel: 0709 -98 72 98