Skip to main content

Ny skuldsaneringslag kan underlätta för skuldsatta Malmöbor

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 10:30 CEST

Den 18 maj fattade riksdagen beslut om att införa två nya skuldsaneringslagar, som ska träda i kraft den 1 november 2016. Budget- och skuldrådgivarna på Malmö stads miljöförvaltning menar att de nya lagarna kommer att innebära lättnader för skuldsatta Malmöbor.

Cirka 15 000 Malmöbor är registrerade hos Kronofogden som skuldsatta (https://www.kronofogden.se/Antalskuldsatta.html) och kan beröras av den nya skuldsaneringslagen gällande privatpersoner.

- Den nya lagen kan innebära en ekonomisk lättnad för dessa skuldsatta, menar Jonas Bondesson, budget- och skuldrådgivare på Malmö stads miljöförvaltning.

När den nya lagen trätt i kraft, den 1 november 2016, kommer den att innebära att två månader varje år blir betalningsfria för skuldsatta personer.

- Det kommer att medföra att den skuldsatta och dennes familj får en andningspaus i en svår ekonomisk situation. För den som lever på existensminimum kommer de två betalningsfria månaderna att göra stor skillnad, tror vi, säger Jonas.

En annan förändring blir att skuldsaneringen kan påbörjas snabbare, då det införs en initial prövning hos Kronofogden. Om den blir positiv kan avbetalningen påbörjas direkt, i väntan på slutligt beslut. I vissa fall kommer skuldsaneringen för privatpersoner också att kunna gå snabbare än dagens fem år, ifall det finns beaktansvärda skäl. Dessutom kommer skuldsaneringen att kunna bli enklare för den skuldsatte.

- Kronofogden kommer framöver att administrera betalningarna till fordringsägarna, vilket inte är fallet i dag, säger Elisabet Carlsson, budget- och skuldrådgivare. I dagsläget betalar den skuldsatte till de olika fordringsägarna, vilket förstås är ganska omständligt.

Den andra av de nya skuldsaneringslagarna rör skuldsatta företagare. Här är förändringen att skuldsaneringen sker på tre år, och att även närstående till skuldsatta företagare kan komma ifråga för skuldsanering.


För ytterligare information

Jonas Bondesson, budget- och skuldrådgivare, 040-345820
Elisabet Carlsson, budget- och skuldrådgivare, 040-345779

Pressmeddelandet utskickat av kommunikatör Anna-Karin Jangmark, miljöförvaltningen, 040-34 22 15