Skip to main content

Ny statistik från Boplats Syd:Ökning av förmedlade bostäder och antal sökande

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 08:29 CET

Boplats Syd förmedlade drygt 4 500 lägenheter under 2015. Det är fler än någonsin tidigare. Samtidigt ökar antalet bostadssökande. De som aktivt söker bostad via Boplats Syd ökade under året med 11 %. Den genomsnittliga kötiden som krävs för att få ett förstahandskontrakt i Malmö är i dag strax över tre år.

Förra året förmedlade Boplats Syd totalt 4 505 lägenheter, varav 3 880 i Malmö. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Under 2015 genomförde Boplats Syd förmedlingsuppdrag i 7 skånska kommuner för 34 privata fastighetsägare och för Malmös kommunala bostadsbolag MKB.

Antalet personer som står i bostadskö hos Boplats Syd ökade med 11 653 personer under 2015. Det är en ökning med 25 % jämfört med 2014. Vid årets slut stod 58 257 personer i kön, men av dessa är inte alla aktiva sökande.

Antalet aktiva bostadssökande ökade till 13 890 personer – en ökning med 11 % jämfört med 2014. En aktiv bostadssökande definieras som en person som sökt minst tio lägenheter under året.

- Vi ser en stor ökning av personer som ställer sig i kön, men som inte aktivt söker bostad. Många ställer sig i kön som en försäkring inför framtiden. Ett skäl kan vara debatten om en ökande bostadsbrist i Malmö, säger Krister Hjelm.

Den genomsnittliga kötiden i Malmö ökade med 171 dagar, vilket betyder att det under 2015 krävs en kötid på strax över tre år för att få en lägenhet i Malmö.

- Den som är beredd att kompromissa om läge eller hyra kan få en lägenhet betydligt snabbare än så. Vi har lång kötid på tvåor och treor med låg hyra i centrala Malmö, men kortare för stora nyproducerade lägenheter med högre hyra, säger Krister Hjelm.

Längst kötid är det på seniorlägenheter i Malmö. Den genomsnittliga kötiden för en seniorlägenhet i Malmö är 1 810 dagar, vilket är nästan fem år.

Dammfri är det område i Malmö som har längst genomsnittlig kötid (1 634 dagar), följt av Östra Sorgenfri (1 575) och Möllevången (1 557). En anledning är att det i dessa områden finns en hög andel små lägenheter med låg hyra.

- För den som behöver bostad är varje dag i kön en dag för länge. Bostadsbristen kan inte förmedlas bort, men vi på Boplats Syd kan se till att förmedlingen sker på ett rättvist sätt, där ingen kan fuska eller ta genvägar förbi kön, säger Krister Hjelm.

För mer information, kontakta
Krister Hjelm, chef Boplats Syd, 040-34 24 56

Om Boplats Syd
Boplats Syd är en regional bostadsförmedling som förmedlar lediga hyresrättslägenheter i flera skånska kommuner.Ett 50-tal fastighetsägare, såväl privata fastighetsägare som kommunala bostadsbolag, är anslutna. Lägenheterna förmedlas i ett transparent och tydligt system efter kötidsordning, utan förtur eller genvägar.