Skip to main content

Nya grupper växer fram när hemlösheten ökar i Södra Innerstaden

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 11:20 CET

Hemlösheten ökar markant i Södra Innerstaden. Det visar den årliga räkningen från Malmö stad. För närvarande är 339 vuxna hemlösa och 420 vuxna inklusive barn bostadslösa i Södra Innestaden. Stadsdelen står för 72% av ökningen i Malmö.


- Jag är oroad över utvecklingen i vår stadsdel. Det är svårt att få tag i lägenheter o ch vi märker en hårdnande attityd bland fastighetsägare idag som vi inte kunnat se tidigare. Det gör att boende snabbare blir vräkta idag. Eftersom antalet hemlösa ökar i vår stadsdel börjar vi få svårt att hantera situationen, säger Eva Ahlgren, stadsdelschef.

Boendeenheten i Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning ansvarar för att lösa människors akuta behov av boende samt att förebygga vräkningar. Under 2006 har nya målgrupper dykt upp i statistiken över hemlösa personer. Bland annat ök ar antalet äldre, barnfamiljer och människor som lever ett ambulerande liv.

- För närvarande har vi 11 personer i åldern 65 – 83 år på härbärge och en person som befinner sig på korttidsplats i väntan på härbärgesplats. Dessa personer har inte missbruksproblem utan är äldre som förlorat sina lägenheter trots stora insatser från vårt förebyggande arbete, fortsätter Eva Ahlgren.

En annan grupp som ökar är unga människor som inte har kommit in på arbetsmarknaden och inte har någon boendekar riär men i övrigt inte någon annan problematik.
- Det är ett större antal personer i årets räkning som uppger annat skäl än missbruk eller psykisk problematik för hemlösheten. Att unga personer snabbare idag blir bostadslösa är något vi måste vara uppmärksamma på, säger Eva Ahlgren.

Fakta Södra Innerstaden/
Ambulerande personer har ökat från 40 personer år 2004, 64 personer år 2005 till 182 personer 2006. Hemlösa som uppbär socialbidrag har ökat från 93 personer år 2004, 142 personer år 2
005 till 246 personer 2006. Bristande förankring som skäl till hemlösheten har ökat från 46 personer år 2004 till 82 personer år 2005 till 189 personer 2006.

Definitionen av hemlöshet är:
Hemlös - hänvisad till tillfälliga boendealternativ som tex härbärgen eller annan institution.
Bostadslös – har långvarigt andrahandskontakt eller bor i någon av förvaltningens övergångslägenheter.

För mer kommentarer:
Eva Ahlgren, stadsdelschef Södra Innerstaden
Tel: 040 - 34 64 20 eller 0708 – 34
38 50.
eva.ahlgren@malmo.se

För mer information:
Dolores Peraic, informatör
Tel: 040- 34 64 15, 0734-47 37 73.
dolores.peraic@malmo.se