Skip to main content

Nya jobb till Malmö enligt tysk modell

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 13:03 CEST

Nu ska Malmös företag få hjälp med kompetensbrist samtidigt som arbetssökande kan få jobb med avtalsenlig lön och parallellt gå en utbildning. 200-300 Malmöbor med utländsk bakgrund  kommer att erbjudas ”Dubbel Yrkesutbildning”.

Tysk yrkesutbildning är en av de mest effektiva i Europa på att matcha kompetensutbud, skolning och efterfrågan på arbetskraft. Där har man tagit fram en framgångsrik modell som på svenska kallas Dubbel Yrkesutbildning där deltagarna både utbildas praktiskt och teoretiskt i en nära samverkan mellan företag, Arbetsförmedlingen och yrkesskolan.

Per Tryding, som är vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, har skrivit en rapport om Dubbel Yrkesutbildning där han gör en analys av den tyska yrkesutbildningen. I inledningen skriver Handelskammarens VD Stephan Müchler att ”Tyskland har inga lärlingar” och att de som deltar i systemet är anställda på ett företag. De har ett jobb helt enkelt. Ett jobb som varar i två eller tre år där det ingår träning och teori. I Tyskland, och flera andra länder inom EU, finns liknande system som hanteras av handelskamrarna.

Projektet ”Dubbel Yrkesutbildning” är ett samarbete mellan Malmö stad, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Huvudsyftet med projektet i Malmö är att etablera fler nyanlända och andra arbetsökande snabbare i arbetslivet. Detta sker genom ökad samverkan mellan näringslivet och den offentliga sektorn.

Ett delsyfte är att stödja snabbare ingång till arbetslivet och bryta rundgången mellan Arbetsförmedlingen, utbildningen/skolan, och socialtjänsten.

Några av styrkorna med konceptet är:

  • Företagens kompetensförsörjnings behov kommer att styra utformningen av de olika utbildningsinsatserna.
  • Nyanlända personer kommer att matchas till olika arbetsplatser utifrån en validering av de praktiska och teoretiska utbildningar som man har med sig från hemlandet.
  • Väntetider mellan utbildning och arbetsliv suddas bort.
  • Malmö stad, Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och Region Skåne samplanerar och förverkligar.

- Projektet kommer att erbjuda runt 230 platser under projektperioden på tre år, men det lär bli fler. Om en plats blir en fast anställning innan treårsperioden är slut lämnas platsen åt en ny deltagare. ”Vi räknar med att 250-350 personer kommer delta i programmet. Dubbel Yrkesutbildning kommer förhoppningsvis att förkorta vägen in i arbetslivet markant och bli en permanent verksamhet” säger projektledare Andreas Konstantinides

Fakta

Dubbel Yrkesutbildning ska pågå i tre år och finansieras av den Europeiska sociala fonden. Medfinansiering sker från Malmö stad, Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Projektansvaret kommer att ligga på Stadskontorets näringslivsavdelning.

Dubbel yrkesutbildning är en del av en projektplattformen ”etablera fler snabbare” som drivs av stadskontoret vars syfte är att är att förbättra etableringen av nyanlända Malmöbor, såväl på arbetsmarknaden som på bostadsmarknaden.

En första och inledande analysfas startar i oktober och de första ”adepterna” beräknas starta i programmet under februari 2017. Projektet slutar 2019-08-31.

Kontakter

Andreas Konstantinides projektledare, 070-328 59 50, andreas.konstantinides@malmo.se

Lena Englund, kommunikatör, 070-244 70 95, lena.englund@malmo.se


Bifogade filer

PDF-dokument