Skip to main content

Nya regler för gatumusik, vedeldning och luftvärmepumpar i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 07:30 CET

Malmö stads miljöföreskrifter har uppdaterats under hösten och klubbades i oktober i kommunfullmäktige. De börjar gälla nu från och med den 1 januari 2016. Förändringarna gäller främst reglerna för gatumusik, vedeldning och luftvärmepumpar.

Förutom de bestämmelser som finns i miljöbalken och förordningar om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, finns inom Malmö stad lokala föreskrifter som handlar om att skydda miljö och människors hälsa. I höst har dessa lokala miljöföreskrifter ändrats (ändrades senast för 15 år sedan) och börjar gälla från och med den 1 januari 2016. De större förändringarna gäller tre områden: gatumusik, eldning med fast bränsle och luftvärmepumpar.

Gatumusik max två timmar per plats

Det är tillåtet att spela gatumusik inom Gamla staden och på Davidshallsbron, Södra Förstadsgatan mellan Davidshallsbron och Friisgatan samt Triangeln mellan klockan 10 och 19, under förutsättning att ingen ljudförstärkning används. Det som är nytt är att gatumusiker inte får spela mer än två timmar på samma plats. Därefter ska gatumusikern/gatumusikerna flytta till annan plats för musicerande utom hörhåll från den förra platsen. Föreskrifterna ändras för att gatumusik inte ska upplevas som störande/minska risken för bullerolägenhet.

Eldning med fast bränsle under varmare delen av året förbjuds

En annan ändring i miljöföreskrifterna gäller eldning med fast bränsle, till exempel ved. Det införs förbud mot att trivselelda med fast bränsle mellan den 1 april till och med den 30 september inom område med detaljplan och i tätbebyggda områden.

Anmälan om luftvärmepump tas bort

Anmälningskravet för att inrätta och använda en luftvärmepump för en- och tvåfamiljsfastigheter är borttaget. Tidigare skulle en anmälan göras till miljöförvaltningen om att inrätta och använda en luftvärmepump för en- eller tvåfamiljsfastigheten inom området med detaljplan/tätbebyggda områden. Värmepumpar som finns i dag är ofta så tysta att de inte är något problem.

Kontakt: Miljöförvaltningen, Inger Bjurnemark Stark, miljöinspektör, telefon 040-34 23 44.

Utsänt av: Miljöförvaltningen, Eva Klamméus, kommunikatör telefon 040-34 08 20.