This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nya riktlinjer för möten och resor för anställda i Malmö stad

Pressmeddelande -

Nya riktlinjer för möten och resor för anställda i Malmö stad

Med anledning covid-19-situationen gör Malmö stad bedömningen att flera av stadens verksamheter är, eller kommer att bli, hårt ansatta under pandemihanteringen. Därför ska medarbetare bara genomföra fysiska möten om de är nödvändiga för verksamhetens uppdrag, och inte kan hållas digitalt eller via telefon.

-I den situation vi befinner oss i nu ser vi ett behov av att kraftsamla kompetens och resurser. Då blir det viktigt att prioritera de möten som är verksamhetskritiska. Vilka fysiska möten som är nödvändiga för verksamhetens uppdrag är upp till varje chef att avgöra, säger Andreas Norbrant, stadsdirektör.

Den främsta anledningen till de nya riktlinjerna är att kunna fokusera kommunens resurser så att samhällskritiska verksamheter ska kunna bedrivas som vanligt.

-Vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer. Vi har tillsatt ett förstärkt ledningsstöd som träffas dagligen som stöd åt stadens ledningsgrupp. I den gruppen följer vi hela tiden utvecklingen och är beredda att fatta nya beslut efter hand som läget ändras, fortsätter Andreas Norbrant.

Tjänsteresor

Antalet tjänsteresor ska begränsas till resor som är verksamhetskritiska och av brådskande karaktär. Ansvarig chef fattar beslut om de resor som eventuellt måste genomföras. Generellt gäller att tjänsteresor om möjligt bör ersättas med digitala möten.

Kontaktperson 

Nicklas Sjöqvist, presschef, tel nr 0708-17 41 00 

nicklas.sjoqvist@malmo.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt