Skip to main content

Nya riktlinjer för skolplacering läsåret 2018/2019

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 12:38 CET

Foto: Colourbox

Läsåret 2018/2019 inför grundskoleförvaltningen nya riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och årskurs 1–9 på de kommunala grundskolorna i Malmö stad. Det beslutade grundskolenämnden den 22 februari 2017.

– Vi inför nya riktlinjer för att stimulera till och öka möjligheten för Malmöborna att välja skola, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Malmö stads nuvarande system för skolplaceringar bygger på att varje skola har ett geografiskt definierat upptagningsområde. De barn som bor och är folkbokförda inom upptagningsområdet erbjuds plats på skolan som är barnets så kallade hemskola. Eftersom befolkningstillväxten i Malmö har varit väldigt kraftig de senaste åren har det blivit vanligare att alla barn inte fått plats på sin hemskola.

– Förändringen är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa att skolplaceringar sker på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt där vi tar hänsyn till vad som sammantaget är bäst för alla elever, säger Anders Malmquist.

De nya riktlinjerna för skolplacering gäller barn som ska börja i förskoleklass, barn i årskurs 1–9 som inte redan går i skolan i Malmö och barn som vill byta skola.

Aktiva önskemål ska prioriteras och hanteras först i antagningsprocessen. Därför kommer det att vara obligatoriskt för vårdnadshavaren att lämna tre rangordnade önskemål om skola. Om det finns plats på vårdnadshavarens förstahandsval placeras barnet på den skolan. Om antalet sökande är större än det antal platser skolan erbjuder görs ett urval enligt en fastställd turordning: barn med skyddade personuppgifter boende i Malmö stad i första hand, syskonförtur i andra hand och relativ närhet i tredje hand.

De nya riktlinjerna bygger på principen om relativ närhet som används för att bestämma turordningen när antalet platser på en skola inte räcker till alla som har sökt. Det här innebär att skolornas upptagningsområden avskaffas.

Syskonförturen behålls för antagning till förskoleklass eller årskurs 1–3, men gäller enbart om eleven har syskon från förskoleklass till årskurs 3 i den aktuella skolan.

De nya riktlinjerna införs läsåret 2018/2019 och börjar gälla i samband med ansökningsperioden i början av 2018.

För mer information:
Anders Malmquist, grundskoledirektör, 0708‑54 02 08, anders.malmquist@malmo.se

Utsänt av:
Yvonne Hammarberg, kommunikationschef, grundskoleförvaltningen, 0733‑03 29 06, Yvonne.Hammarberg@malmo.se