Skip to main content

Nya skolbyggen lyfter Ekostråket

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 16:27 CEST

Stadionområdet och Ekostråket. Foto: Bojana Lukac

Nu drar omvandlingen av Stadionområdet igång. Stadsbyggnadsnämnden inledde på torsdagen tre planuppdrag med syfte att utöka skol- och förskoleverksamheter som finns i området och dess förlängning längs Ekostråket.

Malmö har ett stort behov av fler platser i skola och förskola. Förslagen innebär att Annebergsskolan utökas med cirka 390 elever, från dagens 238 till 630 elever, och att Stadionparkens förskola utökar verksamheten från dagens 60 barn till 160. Dessutom föreslås att en ny skola uppförs åt Malmö Idrottsgrundskola, som idag har flera lokaler i olika byggnader inom området. Idrottsgrundskolan föreslås utöka sin verksamhet med ca 300 elever, från dagens 235 till 540.

En förskola med plats för 120 barn planeras också längre söderut i Ekostråket, på en avskild gräsyta i den norra delen av Kroksbäcksparken. Förskolan blir en del i den förnyelseprocess som inletts kring Holma och Kroksbäck.

De nya skolorna och förskolan, både byggnader och uteytor, ska utformas så att så mycket som möjligt av grönytorna bibehålls samtidigt som de utvecklas. Såväl de gröna miljöerna som lokalerna ska kunna användas till olika aktiviteter av olika grupper på olika tider.

– Varje krona ska ge flera nyttor. Investeringar i nya skolor längs Ekostråket innebär ett grönt kvalitetslyft. Delar av grönytor blir kvalitativa miljöer för lek och lärande, som bidrar till biologisk mångfald och rekreation. Många fler barn, föräldrar och skolpersonal kommer att få daglig kontakt med stadens gröna lungor, vilket ger ökad trygghet för cykelpendlare och flanörer, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Stadionområdet ska utvecklas så att Malmös framgångsrika förenings- och idrottsliv kan fortsätta att utvecklas. Det kombinerar vi med fortsatt fokus på att bygga ut Malmös skolor, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

För mer information kontakta
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Sofia Hedén 0703 56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57