Skip to main content

Nya vård- och LSS-boenden för 170 miljoner kronor i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:58 CEST

Kommunstyrelsen har lämnat igångsättningstillstånd för 80 nya lägenheter för vårdboende, sex lägenheter för korttidsboende och sju lägenheter för LSS-boende i två olika projekt.

Det ena, vid Andersgatan i Gröndal, är ett rent vårdboende med 38 lägenheter. Det projektet kommer att kosta drygt 50 miljoner kronor och beräknas vara klart i januari 2005. D et andra projektet är beläget i kvarteret Stensjön nära Stadionområdet och omfattar 42 lägenheter för vårdboende, sex lägenheter för korttidsboende och sju LSS-lägenheter. Byggnaden, som blir i tio plan, kommer dessutom att innehålla ordinärt boende med 15 lägenheter, gemensamhetslokaler, personallokaler, dagverksamhet, kök, förråd och teknikutrymmen. Projektet kommer att kosta 120 miljoner kronor och beräknas vara klart i oktober 2005.

- Vi får med de här båda projekten ett värdefullt til
lskott av såväl vårdboenden som korttidsboenden och LSS-boenden, säger kommunalrådet Birgitta Nilsson (s). Behovet är betydande på samtliga områden och med de här satsningarna tar vi ytterligare steg på vägen mot full behovstäckning.