Skip to main content

Nyinvigning av Suellsbron i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 12:00 CET

Fredagen den 11 december klockan 11.00 nyinviger Tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis, Suellsbron, vid Malmö Centralstation.

Vi möts på den östra sidan av bron. Anmäl ert deltagande till Linda Johnson 0709 34 21 80

För att bygga Citytunneln och den underjordiska stationsdelen vid Malmö C var man tvungna att göra förändringar i områdets infrastruktur. Suellsbron togs bort, gator flyttades och parkeringsmöjligheterna blev färre.

Nu när Citytunneln endast har arbete under mark vid Malmö C kan Malmö stad tillsammans med Citytunneln återställa och förbättra området med ny suellsbro, nya platser, cykelbanor med mera.  

Suellsbron stod klar redan 2008 men öppnades då endast för gång, cykel och tåg. Nu när korsningen Nordenskiöldsgatan/ Neptunigatan är färdigbyggd kan bron öppnas även för bussar och biltrafik.

Den nya bron är 32 meter lång och består av fyra banor. En för biltrafik, två för cyklar och gående och en för godstrafiken på Limhamnsspåret.

Suellsbron är uppkallad efter affärsmannen Frans Suell (1744-1817) som var en av initiativtagarna till byggandet av Malmös hamn. Den nya Suellsbron är egentligen den tredje bron som byggs över inre hamnen. Den förra, som revs i december 2005, byggdes mellan 1957 och 1959. Tidigare fanns det en järnvägsbro av stål på platsen. Den byggdes 1875 och kallades Långebro.

För ytterligare information kontakta tel Klas Nydahl, gatukontoret 0708-341315

Linda Johnson,informatör 0709 34 21 80