Skip to main content

Nytt boende för äldre teckenspråkiga döva och dövblinda i Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 08:42 CEST

Äldre döva och dövblinda har särskilda behov i sin vardag och i sitt boende. För att bättre kunna möta dessa behov startas nu ett nytt boende för teckenspråkiga döva och dövblinda på Lindängelunds vårdboende.

Lindängelunds vårdboende kommer att vända sig till målgruppen inom hela Skåne och södra Sverige och man beräknas starta 2004.
- Den här gruppen äldre har svårt att kommunicera både med personal och andra vårdtagare på ett vanligt vårdboende. Här blir det huvudsakliga språket teckenspråk, berättar enhetschef Ewa Jacobsen. För att äldre döva och dövblinda personer ska kunna ta del av samhällets service, känna trygghet och få god omsorg på sina egna villkor, krävs en väl fungerande kommunikation. Detta ställer speciella kompetenskrav på personalen. Personalen utbildas nu i teckenspråk, historia, kultur och livsvillkor. Samt idigt startas en vård- och omsorgsutbildning för döva i Malmö. Vid bostadsgruppen kommer framöver även döva medarbetare att anställas.

Tio lägenheter kommer att finnas för målgruppen och framöver kommer man också att kunna erbjuda hemtjänstinsatser till boende i hela Malmö av personal som är teckenspråkskunniga. Den 6 oktober mellan klockan 14.00-16.00 hålls en information om bakgrunden samt konceptet kring boendet. Med oss finns kommunalrådet Birgitta Nilsson som har varit en drivande kraft
inför boendets tillkomst.

Adress: Axel Danielssons väg 24.
Upplysningar kan fås av enhetschef Ewa Jakobsen tel 040-34 43 35

Välkomna!