Skip to main content

Nytt lagförslag stärker Malmö stads Kvinnofridsprogram

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:45 CET

Malmö stads samordnare Margot Olsson välkomnar regeringens föreslagna lagförändring om skydd för kvinnor och barn som utsätts för våld.

Förslaget innebär att Socialtjänstlagen ändras så att kommunerna får skyldighet att skydda kvinnor och barn utsatta för våld av närstående. Hittills har det inte varit en skyldighet för kommunerna utan endast en rekommendation.

-Våld i hemmet är ett brott som drabbar många kvinnor och barn i Sverige. Ändå har den hjälp som samhället erbjuder skiftat stort. Här i Malmö har vi sedan 1999 ett Handlingsprogram vid våld mot kvinnor som stämmer väl överens med den föreslagna lagändringen. Chefen för Kriscentrum i Malmö stad Agneta Frick har dessutom varit expert i utredningen för det nya lagförslaget, säger Margot Olsson.

Handlingsprogrammet innebär konkret att det finns platser att söka sky dd mot våld samt att söka hjälp och rådgivning. Bland annat finns:
-Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och barn som erbjuder samtal och rådgivning. -Kriscentrum för män utgår från männens situation både som män och pappor och vänder sig både till män i kris och män som utövar våld. -Kriscentrum för barn och ungdom arbetar med barn under 18 år utsatta för fysiskt våld och eller sexuella övergrepp. -Embla är ett skyddat boende för flickor och unga kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld.


Dessutom planeras ytterligare ett nytt boende, Fribo, för våldsutsatta missbrukande kvinnor. Samtliga verksamheter bekostas av kommunen och inga avgifter tas ut av den som behöver hjälp.

- Handlingsprogrammet har gett resultat. Många fler kvinnor söker stöd och skydd. Polisanmälningar i Malmö ökar jämfört med befolkningen i riket som helhet. Anmälningarna ökade från 715 år 2005 till 795 år 2006. Detta leder även till att många män bestämmer sig för att de vill ha stöd med att förändra sitt beteende och sluta använda våld, utvecklar Margot Olsson.

Handlingsprogrammet sker i kontinuerlig samverkan med polisens Familjevåldsrotel, Åklagarmyndigheten, Frivårdens påverkansprogram IDAP, sjukvården samt Malmö Kvinnojour och andra frivilliga organisationer.

För fler kommentarer:
Margot Olsson, samordnare Malmö stad
Tel: 040-34 38 27, 0708-189 169
E-post: margot.olsson@malmo.se

För mer information:
Dolores Peraic, informatör
Tel: 040-34 64 15, 0734-47 37 73.
E-post: dolore
s.peraic@malmo.se