Skip to main content

Nytt nyttjanderättsavtal mellan Malmö stad och Copenhagen Malmö Port

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 16:22 CET

Malmö 2010 02 25

Ett nytt nyttjanderättsavtal kommer att upprättas mellan Malmö stad och Copenhagen Malmö Port (CMP). Avtalet innebär bland annat att CMP får sin avtalstid förlängd, vilket möjliggör för fortsatta satsningar och expansion av bolagets verksamhet, något som kommer att leda till fler arbetstillfällen i framtiden. Avtalet innebär också att bashyran för hamnanvändningen höjs med 100 miljoner kronor från och med år 2024. Fram till och med 2023 fördelas hyresintäkterna lika mellan Malmö stad och By & Havn. Från och med 2024 fördelas bashyran proportionerligt efter de båda hamnarnas intjäningsförmåga.

I det nya nyttjanderättsavtalet har också hamnägarfrågorna renodlats i förhållande till aktieägarfrågorna. Nyttjanderättsavtalet kommer att upprättas mellan hamnägaren Malmö stad och CMP, utan att gå via Malmö Hamn AB, som på sikt kommer att avvecklas.

Ett slutgiltigt beslut i ärendet kommer att tas i kommunfullmäktige den fjärde mars.

– Vi är just nu i färd med att bygga om Norra Hamnen till ett modernt logistikcentrum. Under de närmsta två åren kommer vi att investera 900 miljoner kronor för att skapa ett modernt logistikcentrum för fartygs-, tåg- och lastbilstransporter, där man genom att samordna omlastningsmöjligheterna bidrar till stora miljövinster. Som operatör har CMP har en hög ambitionsnivå på miljöorådet och Norra Hamnen ska bli ännu en viktig del av ett hållbart Malmö, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.   

– Vi är mycket nöjda med att ambitionerna om en hamnverksamhet i Malmö med stark miljö- och hållbarhetsprofil blir tydligare. Vi vill göra hamnen i Malmö till världens bästa miljöhamn och är på god väg att nå målet. Med ett direktägande i CMP och nytt hyresavtal för stadens mark i hamnen säkerställer vi att miljö- och hållbarhet blir prioriterat, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Mia Josefsson, politisk sekreterare, 040-34 36 57

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06