Skip to main content

Nytt område planeras i Hyllie

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 15:00 CET

Ett område med bostäder, förskola och lekpark planeras utmed den öst-västliga gatan i Hyllie, placerad i det som kallas Hyllie centrumområde. I öster kommer området att angränsa till Pildammsvägen och i väster finns de kvarter som ansluter till Hyllie boulevard och Hyllie stationstorg. Stadsbyggnadsnämnden godkände i dag detaljplanen för det här nya området.

Detaljplanen möjliggör för 1700 lägenheter, varav cirka 500 stycken avses bli hyresrätter och resterande bostadsrätter. Förskolan planeras att innehålla fyra avdelningar med sammanlagt 72 barn.

Det finns också en tanke om att byta namn på öst-västliga gatan. Ett av förslagen är Hyllie allé, eftersom fyra trädrader kommer att kanta gatan.

– Med detta börjar det första egentliga bostadsområdet i Hyllies centrumområde att ta form. En första inledning på ett bostadsområde som under många år kommer att vara en av Malmös kanske viktigaste och största utbyggnadsområden, säger Anders Rubin, stadsbyggnadskommunalråd (S).

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende C7)