Skip to main content

Nytt resursboende för ensamkommande flyktingbarn i Trelleborgs kommun

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 17:04 CET

Malmö stad har tecknat ett tilläggsavtal med företaget Attendo IoF om att måndagen den 15 februari öppna ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Dalköpinge, Trelleborgs kommun. Boendet som har 11 platser ska tillfälligt ta emot barn placerade vid Attendos övriga boenden för att under kortare perioder kunna erbjuda särskilt stöd i en rofylld miljö.

Attendo IoF driver i dag på uppdrag av Malmö stad transitboenden för ensamkommande flyktingbarn i Vellinge, Svedala, Svalöv, Malmö och Trelleborgs kommun.

- Bakgrunden till det nya boendet i Dalköpinge är att kunna skapa förutsättningar för ökad omvårdnad av ensamkommande flyktingbarn som är i behov av extra uppmärksamhet och vila. Boendet är tänkt för korta placeringar och att barnet, när han eller hon mår bättre, ska kunna flytta tillbaka till sitt ordinarie boende, säger Sema Soer, enhetschef vid Sociala resursförvaltningen.

I dagsläget är knappt 300 ensamkommande flyktingbarn placerade i transitboenden, drivna av Malmö stad eller en privat aktör.

För mer information kontakta:

Sema Soer, Sociala resursförvaltningen, mobil 0704-34 58 17

Anna Gianuzzi, informationschef (tf), Sociala resursförvaltningen, mobil 0708-39 79 12

 Se även: www.malmo.se/flyktingbarn

Det här är verksamheten för ensamkommande flyktingbarn

Enheten för Ensamkommande flyktingbarn är en kommunövergripande verksamhet som startade hösten 2006, efter förändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebar att ansvaret för de asylsökande barnen flyttades över från Migrationsverket till Socialtjänsten.

Sociala resursförvaltningen ansvarar för Malmö stads samordning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Malmö. Idag finns det fem transitboenden i egen regi som tar emot asylsökande ungdomar och erbjuder dessa ett tillfälligt boende. Så snart som möjligt efter ankomsten anvisar Migrationsverket barnet till en kommun som svarar för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas. Kostnader i samband med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn står Migrationsverket för.