This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Nytt torg på Hermodsplats i Klagshamn

Malmö 2011 06 15

Ett nytt torg anläggs vid Hermodsplats söder om Kalkbrottet i Klagshamn. Det beslutade tekniska nämnden på onsdagen. Det centrala torget är tänkt att bli ett nav och en lokal mötesplats som knyter ihop äldre och nyare bebyggelse i området.  

I utformningen av torget utgår man från platsens förutsättningar, till exempel är valet av växtlighet inspirerat av närheten till strandängarna. Flintastenen som är en vanligt förekommande sten i området har med sina former varit en annan inspirationskälla. Genom att skapa en ett stort rum och flera mindre med hjälp av nivåskillnader, träd och buskar så skapas en helhet som gör att intrycket av att bil- och bussgatan delar platsen i två, minskar. På torget ska det även finnas gång- och cykelstråk.

– Torgets utformning är ett utmärkt exempel på en intressant, funktionell och trygg utemiljö som speglar områdets historia och natur, säger Anders Rubin (S), tekniska nämndens ordförande.

– En torgbildning i Klagshamn kommer att förstärka bykänslan och sammanbinder de hållbara transportslagen på ett väldigt positivt vis, säger Karolina Skog (MP), vice ordförande i tekniska nämnden. 

 

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Karolina Skog, 040-34 36 57

 

(Ärende 27)

 

 

Ämnen

RegionerPresskontakt